logo omptW dniach 07-08 lutego br. w Warszawie obradowało Prezydium i Komisja Międzyzakładowa OMPT NSZZ „Solidarność”.

Omówiono sytuację pracowniczą związaną z restrukturyzacją zatrudnienia i zmianami organizacyjnymi. Zwrócono uwagę na sytuację pracowników  Terenowych Interwencji Technicznych Orange Polska związaną ze wsparciem Partnerów Technicznych. Przygotowano stanowisko do rozmów  ws. zmian w strukturze wynagrodzenia, systemu premiowania i wyznaczania celów sprzedażowych pracowników Salonów Sprzedaży i TAM, w związku z planowanym w dniu 9 lutego spotkaniem z pracodawcą i managerami Sprzedaży OPL. >>>

krakow 1701202317 stycznia odbyło się X Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji w Krakowie.

W trakcie zebrania wybrano nowe władze Komisji na kadencję 2023 – 2028, w tym przewodniczącego Komisji Oddziałowej i pozostałych członków Komisji, członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, delegatów na MZD OMPT NSZZ „Solidarność” oraz jednego delegata na WZD Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”.

Przewodniczącym Komisji został wybrany Jerzy Iwaszkiewicz, on też został delegatem na Walny Zjazd Delegatów „Solidarności” Regionu Małopolska. >>>

We Wrocławiu w piątek 21 października w Centrum Historii Zajezdnia odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność". 

Przed obradami działacze złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniająca sierpniowy strajk z 1980 roku przy ul. Grabiszyńskiej. Spotkanie z racji jubileuszu 30-lecia powstania tej struktury branżowej miało odświętny charakter. Rano działacze uczestniczyli w mszy św. w kościele Matki Bożej Pocieszenia. Gośćmi obrad byli przewodniczący ZR Kazimierz Kimso i sekretarz ZR Grzegorz Makul. >>>

Niecodzienne spotkanie w czwartek (20 października)  w sali kinowej w Centrum Historii Zajezdnia – odbyła się promocja książki Ela poświęconej  śp. Elżbiecie Pacule przewodniczącej Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ Solidarności. 

Elżbieta Pacuła czynnie uczestniczyła w powstaniu Solidarności w 1980 roku, była internowana w ośrodku w Darłówku w 1982r. w  stanie wojennym  , od 1989r. tworzyła struktury związkowe w Telekomunikacji Polskiej i im przewodziła. Za swe zasługi odznaczona została Krzyżem Wolności i Solidarności.

Książka opisuje wybrane epizody Jej biografii, najważniejsze dokonania, kreśli obraz osoby istotnej dla tworzenia kultury Solidarności. >>>