Krajowa Sekcja Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” nie akceptuje wykorzystywania przez funkcjonariuszy reżimu białoruskiego, obywateli krajów dotkniętych wewnętrznymi konfliktami, ale również szukających lepszej przyszłości poza granicami własnej ojczyzny, w celu szturmowania wschodnich granic Polski. Nie akceptujemy narażania ich na utratę zdrowia i życia. Nie akceptujemy odmowę przez władze Białorusi pomocy humanitarnej udzielanej uchodźcom ze strony naszego kraju.

Polacy przez lata walcząc o wolność zmuszani byli do opuszczania własnej ziemi, szukając wsparcia w krajach, które stały się ich przystankiem do niepodległości. Marzeniem był powrót do niepodległej Rzeczpospolitej. 103 lata temu to marzenie się spełniło. Tego samego życzymy innym narodom świata – spełnienia marzeń o życiu we własnym kraju, bez wojen i konfliktów, gdzie będą mogły swobodnie budować pomyślną przyszłość swoją i następnych pokoleń.

Domagamy się uwolnienia z więzień uczestników demonstracji - obywateli Białorusi upominających się o swoje prawa, domagamy się uwolnienia z więzień przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej na Białorusi. >>>

11 listopada mija 103 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Dzięki wysiłkowi i poświęceniu kolejnych pokoleń możemy to Święto obchodzić w wolnej, niepodległej i demokratycznej Polsce. Pamiętajmy, że NSZZ „Solidarność” w tej sztafecie pokoleń wniosła swój wielki wkład, przyczyniając się do upadku systemu totalitarnego i zrzucenia obcej zależności. 

Jako Polacy pamiętajmy, że dla nas wolność łączy się nierozerwanie z niepodległością. >>>

W ciągu ostatnich dwóch dni związek ICT z całej Europy zebrał się online na konferencji UNI Europa ICTS. Pracownicy tego sektora stoją na czele zmian technologicznych, przed którymi stoją nasze społeczeństwa. 

To one doświadczają zwiększonego wykorzystania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w pracy, automatyzacji zadań, restrukturyzacji korporacji i przejścia na pracę zdalną. Aby nadać ton tym zmianom, które mają być kształtowane przez interesy ludzi pracy, konieczne jest, aby mieli oni silny zbiorowy głos. Aby to zrealizować, związki ICT uzgodniły trzy priorytetowe osie ich wspólnej pracy transgranicznej. >>>

W dniu 2 października 2021 r. w Jarnołtówku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji, która obejmuje swoim działaniem Orange Polska i spółki współpracujące, T-Mobile, Emitel oraz będącą w trakcie kolejnych zmian organizacyjnych międzyzakładową organizację związkowa działająca w UPC i Ericsson.

W WZD uczestniczyli również przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z Teleperformance Polska Sp. z o.o. i Polkomtel Sp. z o.o. W zebraniu i uroczystościach rocznicowych 100-lecia III Powstania Śląskiego, które miały miejsce dzień wcześniej, uczestniczyli zaproszeni przez KSPT: Kazimierz Kimso – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, Zbigniew Jackiewicz – przedstawiciel Ośrodka Myśli Niepodległościowej Instytutu Historycznego im. A. Ostoi Owsianego, Marian Ogonowski – b. członek Zarządu TP S.A. i członek władz branżowych Związku do 1998 r.

XXX Walne Zebranie Delegatów otworzył przewodniczący OMPT Jerzy Iwaszkiewicz. Zebranie prowadzili zastępcy przewodniczącego: Czesław Pastusiak, Łukasz Mickiewicz, Radosław Pyszczek.Zebrani na WZD zapoznali się z informacją z działalności Sekcji w okresie od 2018 do 2021 roku, która koncentrowała się na współpracy branżowej na szczeblu krajowych i zagranicznym oraz w kontaktach z administracją rządową. >>>