Dziękujemy za konstruktywne spotkanie, które odbyło się 30 listopada 2023 roku między przedstawicielami Orange Polska a przedstawicielami OMPT NSZZ "Solidarność". 

Na wniosek OMPT NSZZ "Solidarność", pracodawca przedstawił dodatkowe wyliczenia odnoszące się do poprzedniej Umowy Społecznej oraz uzupełnił przedstawiane dotychczas prezentacje.

Ponadto, w odpowiedzi na nasz wniosek, zaprezentowano symulację, która pozwoliła nam przedstawić naszą propozycję dotyczącą wysokości budżetu podwyżkowego na następne lata oraz planowanej ilości zwalnianych pracowników. Pragniemy przypomnieć, że ze względu na poufność danych, nie możemy upubliczniać otrzymanych informacji przed zakończeniem negocjacji. >>>

28 listopada 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie zespołu negocjacyjnego OMPT NSZZ "Solidarność" z przedstawicielami Orange Polska w celu wypracowania zapisów Umowy Społecznej na lata 2024-2025.

Podkreślamy, że dane i propozycje przedstawione przez Orange Polska są objęte klauzulą poufności, co ogranicza możliwość publicznego ujawniania szczegółów przez stronę społeczną. Niestety, zaproponowane propozycje przez stronę pracodawcy dotyczące warunków odejść dobrowolnych oraz propozycja wzrostu wynagrodzeń w kolejnych latach nie spełniają naszych oczekiwań i nie są dla nas akceptowalne. W wyniku spotkania ustalono jedynie harmonogram kolejnych rund negocjacji. Kolejne tura rozmów odbędzie się 30 listopada 2023 roku.

W dniu 24 listopada 2023 roku odbyło się spotkanie Związku Zawodowych z przedstawicielami Orange Polska, na którym m.in. podsumowano Umowę Społeczną z 2022-2023 roku.

Następnie otrzymaliśmy zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia grupowego zwolnienia. W piśmie kierowanym do NSZZ "Solidarność" wskazano, że przyczynami zamierzonego grupowego zwolnienia są: zmiany technologiczne oraz zmiany oczekiwań klientów, cyfryzacja procesów sprzedaży, obsługi i dostarczania usług oraz powiązane z tym zmiany organizacyjne, przewidywany spadek przychodów Spółki ze sprzedaży usług telefonii stacjonarnej, a w konsekwencji potrzeba redukcji kosztów, poprzez zmniejszenie zatrudnienia, odmowa przyjęcia przez pracownika zaproponowanych przez pracodawcę nowych warunków pracy i płacy z przyczyn niedotyczących pracowników. >>>

W dniach 6 i 7 listopada 2023 w Paryżu odbyła się konferencja końcowa na temat "Eliminacji przemocy i nękania w świecie pracy" przy współudziale przedstawicieli KSPT NSZZ "Solidarność". 

Spotkanie zakończyło się podpisaniem przez UNI EUROPA i pracodawców, pierwszych międzysektorowych wytycznych UE zapobiegających przemocy w stosunkach pracy.

Prace nad tym projektem trwały ponad 2 lata, obejmowały ogólnoeuropejskie konsultacje, badania, ankiety. Wyniki wspólnej pracy i zastosowanych rozwiązań w firmach z wielu krajów Europy zostały przedstawione na konferencji w bardzo ciekawy i obrazowy sposób przez przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców, z sektorów: telekomunikacji, gier, projektowania graficznego, opakowań, finansów i handlu. Temat przemocy, mobbingu, molestowania pokazano nie tylko w odniesieniu do kobiet, chociaż to w dalszym ciągu najbardziej obszerny i najtrudniejszy temat, ale też na kilku płaszczyznach w szeroko rozumianych relacjach. >>>