W dniach 6 i 7 listopada 2023 w Paryżu odbyła się konferencja końcowa na temat "Eliminacji przemocy i nękania w świecie pracy" przy współudziale przedstawicieli KSPT NSZZ "Solidarność". 

Spotkanie zakończyło się podpisaniem przez UNI EUROPA i pracodawców, pierwszych międzysektorowych wytycznych UE zapobiegających przemocy w stosunkach pracy.

Prace nad tym projektem trwały ponad 2 lata, obejmowały ogólnoeuropejskie konsultacje, badania, ankiety. Wyniki wspólnej pracy i zastosowanych rozwiązań w firmach z wielu krajów Europy zostały przedstawione na konferencji w bardzo ciekawy i obrazowy sposób przez przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców, z sektorów: telekomunikacji, gier, projektowania graficznego, opakowań, finansów i handlu. Temat przemocy, mobbingu, molestowania pokazano nie tylko w odniesieniu do kobiet, chociaż to w dalszym ciągu najbardziej obszerny i najtrudniejszy temat, ale też na kilku płaszczyznach w szeroko rozumianych relacjach. >>>

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu wyniki ostatnich prac podsumowujących wspólny projekt UNI Europa i COZZ "Niwelowanie różnic – zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników z Europy Środkowej w zakresie reprezentacji w międzynarodowych firmach".

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi raportami z sektorów: opieki, GP, ICTS, finansów i handlu, w których można znaleźć podsumowanie zrealizowanych spotkań i analizę sektora w Europie Środkowo-Wschodniej z perspektywy trenerów COZZ. Przedstawiamy również raport końcowy zawierający rekomendacje i najlepsze praktyki zebrane podczas projektu i konferencji końcowej. Poniżej znajdziecie raport końcowy. Zachęcamy do rozpowszechniania publikacji wśród pracowników sektora ICTS. Utworzone zostało również konto YouTube, na którym umieszczono krótkie filmy konferencji, które pokazują najlepsze praktyki i historie na temat naszej pracy związkowej. Wśród prezentowanych opinii możemy znaleźć wypowiedzi przedstawicieli naszej sekcji Łukasza Mickiewicza i Martina Widery. >>>

Piotr Duda został po raz czwarty wybrany na funkcję przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" podczas XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" w Spale.

Obecny przewodniczący Związku otrzymał w tajnym głosowaniu 211 głosów Delegatów. To czwarta kadencja Piotra Dudy, który na czele Solidarności stoi od 2010 roku.

– Bardzo dziękuję za zaufanie i wybór. To dla mnie wielki zaszczyt i kolejna kadencja. Ale tak jak w pierwszej kadencji, tak i w tej, nie zamierzam zmniejszać tempa, tylko tak samo, a nawet jeszcze mocniej, działać na rzecz naszego kochanego związku zawodowego Solidarność. Tak jak zawsze Piotr Duda jest sobą. Moje drzwi są dla was otwarte, macie do mnie numer telefonu. Wracamy do roboty i do przodu – powiedział po wyborze na przewodniczącego Piotr Duda. >>>

11 października 2023 r. spotkała się Rada Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przez KSPT przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Łączności – Wiesław Królikowski oraz przedstawiciele Exatel S.A. – polskiego operatora telekomunikacyjnego i dostawcy usług cyberbezpieczeństwa.

Wiesław Królikowski przybliżył obecnym swoją osobę, korzenie rodzinne i działalność związkową. Biorąc pod uwagę okres pandemii podkreślił jak ważny jest dialog. Wyraził chęć współpracy z Radą KSPT i wsparcia dla wypracowanych przez Sekcję projektów.

Zapoznano się z sytuacją pracowniczą w T-Mobile, OPL, Emitel, Teleperformance i Exatel, dotyczącą wynagrodzeń, pracy zdalnej, sprzedaży i prowadzenia dialogu z pracodawcami oraz kontaktów z członkami związku. >>>