19 października zakończyły się bardzo trudne negocjacje podwyżek wynagrodzeń w Orange Polska SA na 2023 rok. Mimo że ustalenia końcowe nie satysfakcjonują nas w pełni, uznaliśmy, że udało się osiągnąć znaczną część z zakładanych przez nas celów - które wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r.

  • - wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego brutto do 3700 zł,
  • - podniesienie minimalnego poziomu widełek płacowych w poszczególnych grupach (i tak np. grupa J w części sprzedażowej i niesprzedażowej wzrośnie o 15,6%).

Ważnym dla nas ustaleniem jest, że przeznaczone na to środki nie będą obciążać budżetu na podwyżki wynagrodzeń, które dodatkowo zostaną uruchomione od 1 sierpnia 2023 r. >>>

Bogdan Włosik to przypadkowa ofiara demonstracji, jakie miały miejsce 13 października 1982 r. w Nowej Hucie.

Jego śmierć wywołała wielogodzinne demonstracje, brutalnie stłumione przez komunistyczne władze. Zabójca, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, został ukarany dopiero w 1991 r., a realny wymiar kary był niewielki.

Huta im. Lenina w Nowej Hucie rozpoczęła strajk 13 października 1982 roku. Komunistyczne władze otoczyły teren zakładu kordonem funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz żołnierzy ludowego Wojska Polskiego, na ulice miasta wyjechał ciężki sprzęt. Przystąpiono do szturmu, brama zakładu została zmiażdżona przez czołgi. Zakład został spacyfikowany siłą, do czego władza nie chciała się później przyznać. >>>

Na posiedzeniu Komisji Krajowej NSZZ „S” w dniach 22–23 września br. w Zakopanem przyjęto stanowisko, w którym wskazano trzy najważniejsze problemy, przed jakimi stoją polscy pracownicy.

Są to:

- systemowe powstrzymanie wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników,

- zapewnienie godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych

- przyjęcie ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych. >>>

 

W dniu 8 lipca w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność". Zapoznano się z informacją nt. sytuacji pracowniczej w T-Mobile i Orange Polska, polityki płacowej w kontekście inflacji oraz wysokich wymagań sprzedażowych.

Sekcja wystosowała w marcu br. pisma do operatorów telekomunikacyjnych dot. ograniczenia działalności na rzecz spółek z kapitałem rosyjskim. Obecnie oczekujemy po naszym ponownych wystąpieniu na informację o podjętych przez operatorów decyzjach w tej sprawie.

Przedmiotem dyskusji była sytuacja zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność" w Teleperformance sp. z o.o. Pracodawca m.in. wywiera presję na przedstawicieli związku celem zaniechania działalności związkowej. Ponadto odmawia udziału w mediacjach mających na celu rozwiązanie sporu zbiorowego. W tej sprawie skierowano do pracodawcy pismo wzywające do podjęcia dialogu ze związkiem zawodowym oraz spotkanie z przedstawicielami Krajowej Sekcji. Dalsze działania będą zależne od reakcji Teleperformance. >>>