2 kwietnia odbył się Biały Marsz Papieski współorganizowany przez NSZZ „Solidarność”.

W Marszu uczestniczył przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda oraz delegacje Związku z Polski Południowej od Turowa do Tarnowa. Przemarsz miał na celu wyrażenie wierności nauce i pamięci Jana Pawła II w rocznicę Jego śmierci, zwłaszcza w obliczu prób szkalowania Jego pamięci w przestrzeni publicznej. Marsz rozpoczął się od złożenia kwiatów przez Piotra Dudę i Adama Lacha na Kamieniu Papieskim, upamiętniającym na krakowskich Błoniach pierwszą wizytę w Ojczyźnie Papieża Polaka. Marsz pod hasłem „Ty nas obudziłeś – my Cię obronimy” zgromadził na ulicach Krakowa ponad 10 tys. osób, w tym wielu polityków ugrupowania rządzącego. Warto podkreslić, że podobny marsz w tym mieście zorganizowany został dwie godziny wcześniej i też liczył kilka tysięcy wiernych. >>>

W sobotę 25 lutego br. zakończyły się wybory we wszystkich trzynastu  organizacjach oddziałowych Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”, w trakcie których wybrano komisje oddziałowe i rewizyjne oraz pięćdziesięciu delegatów na zebranie wyborcze organizacji międzyzakładowej. 

W trakcie spotkań wyborczych prezentowane były sprawozdania komisji oddziałowych z 5-letniej kadencji Związku, zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele komisji wyborczych – regionalnych i zakładowej OMPT – oraz zaproszenie goście z zarządów regionów. Organizacja Międzyzakładowa obejmuje obecnie swoim zasięgiem działania czternastu pracodawców zatrudniających członków NSZZ „Solidarność” w Orange Polska S.A. i w spółkach współpracujących (partnerów technicznych i agencjach pracy tymczasowej). >>>

9 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą Orange Polska SA celem omówienia sytuacji pracowników sprzedaży i zgłaszanych przez nich problemów.

Związkowcy zwrócili uwagę pracodawcy na błędy w komunikacji do pracowników sprzedaży. Jednak głównym problemem sygnalizowanym przez przedstawicieli NSZZ Solidarność to wzrost celów i zmniejszenie wysokości stawek bazowych. 

Nastąpił wprawdzie wzrost wynagrodzeń płacy zasadniczej dla pracowników salonów, jednak w ocenie związkowców jest on niewystarczający. Szczególnie, kiedy odczuwalny jest jednocześnie spadek wysokości wypłacanych prowizji za sprzedaż usług, przy jednoczesnym wzroście celów sprzedażowych. >>>

W dniu 16 lutego br. w trybie online spotkała się Rada Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ ”Solidarność”. Przyjęto uchwały ws. organizacji wyborczego Walnego Zebrania Delegatów.

WZD KSPT odbędzie się w dniu 12 maja 2023 r. w Gdańsku. W zebraniu wyborczym wezmą udział zakładowe organizacje związkowe działające w sektorze telekomunikacyjnym w spółkach: Orange Polska i spółkach współpracujących, T-Mobile, Emitel, UPC/Ericsson, Teleperformance, Polkomtel. 

Ustępująca Rada przyjęła uchwałę ws. propozycji liczby członków Rady (19 osób) i Komisji Rewizyjnej (5 osób) w nowej kadencji.

Przedstawiono propozycje kolejnego etapu szkolenia organizowanego we współpracy z Centrum Organizowania Związków Zawodowych dot. funkcjonowania ruchu związkowego w dobie świata cyfrowego. Omówiono udział w POPC oraz Programie Polska Cyfrowa. >>>