W ciągu najbliższych dni blisko 100 uchodźców z Ukrainy – głównie kobiet z dziećmi – zamieszka w Żórawinie k. Wrocławia. Aby było to możliwe konieczne jest przygotowanie miejsc noclegowych i dostarczenie niezbędnego wyposażenia.

W pomoc zaangażowali się związkowcy Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" z Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Katowic, Gdańska.

W dniu 17 marca pakowali niezbędne meble, które 18 marca umieścili w pokojach ośrodka udostępnionego przez Orange Polska. Pomoc organizowana jest przy udziale władz samorządowych i Orange, które dostarczą dalsze wyposażenie. >>>

Udzielasz wsparcia uchodźcom z Ukrainy poprzez zapewnienie schronienia we własnym mieszkaniu/domu – możesz ubiegać się o dofinansowanie udzielane przez OMPT NSZZ „Solidarność".

Komisja Międzyzakładowa OMPT NSZZ „Solidarność” w dniu 3 marca br. przekazała Prezydium KM kompetencje w sprawie określenia sposobu pomocy dla członków Związku udzielającym schronienia dla uchodźców wojennych z Ukrainy. 

Członek OMPT NSZZ „Solidarność" udzielający bezpłatnego schronienia rodzinie z Ukrainy może wystąpić o udzielenie pomocy finansowej na ten cel do właściwej Komisji Oddziałowej przez pisemne złożenie wniosku. 

Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje Komisja Oddziałowa NSZZ „Solidarność”. >>>

W dniu 3 marca 2022 r. odbyło się w trybie online spotkanie Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

Komisja Międzyzakładowa postanowiła udzielić wsparcia dla mieszkańców Ukrainy, która walczy z agresją Rosji na swój kraj. Postanowiono w pierwszej kolejności przeznaczyć na pomoc finansową kwotę 5 tys. zł, która została przekazana za pośrednictwem Caritas Polska i Polskiego Czerwonego Krzyża. Ponadto, w związku z nadzwyczajną sytuacją wynikającą z agresji Rosji na Ukrainę, Komisja przekazała Prezydium KM kompetencje w sprawie określenia sposobu pomocy dla członków Związku udzielającym schronienia dla uchodźców wojennych z Ukrainy. >>>

W dniu 8 lutego br. Rada KSPT NSZZ „Solidarność” przyjęła stanowisko popierające protest pracowników Solaris Bus & Coach sp. z o.o., którzy domagają się wzrostu wynagrodzeń.

Sytuacja w Solaris była również omawiana na spotkaniu Prezydium Komisji Międzyzakładowej  Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” w dn. 15 lutego br. Postanowiono rekomendować  Komisji Międzyzakładowej udzielenie wsparcia finansowego dla strajkujących pracowników Spółki, która przyjęła uchwałę w tej sprawie 21  lutego przeznaczając na ten cel 5 000 zł. >>>