W dniu 27 kwietnia w Warszawie spotkała się Komisji Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”.

Zebrani zapoznali się z informacją ze spotkania dot. czasu pracy na stanowiskach contact center w OPL. W sprawie celowania w salonach sprzedaży związek wystąpił o spotkanie z pracodawcą. Omówiono działalność socjalną w Orange po zakończeniu restrykcji związanych z Covid-19. Kolejny omawianym tematem był czas pracy pracowników służb technicznych związany z programem „Start z domu”. Przedstawiono sytuację pracowniczą w firmach współpracujących z Orange. W TP Teltech trwają negocjacje płacowe. Związek podjął działania ws. Funduszu socjalnego w spółce Euvic Services. >>>

 

W imieniu KSPT NSZZ „Solidarność” zapraszam wszystkich pracowników, emerytów i członków Związku do udziału w 33. Pielgrzymce Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę w dniu 21 maja 2022 r.

Pragniemy pokłonić się Matce Bożej prosząc o dalszą opiekę w życiu rodzinnym i zawodowym oraz o nasze bezpieczeństwo w tak trudnym czasie, jaki dotyka nas w ostatnich latach i dniach.

Pozdrawiam

Przewodniczący KSPT
NSZZ „Solidarność”
Jerzy Iwaszkiewicz       

 

PROGRAM

11.00  spotkanie i poczęstunek uczestników Pielgrzymki przy parkingu k. Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze

12.30 – zbiórka uczestników przy pomniku bł. ks. J. Popiełuszki

12.30-13.00  złożenie kwiatów pod pomnikami bł. ks. J. Popiełuszki i bł. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego.

13.00  uroczysta Msza Święta w Bazylice pod wezwaniem Krzyża Świętego

PS. Informacja na temat zgłoszeń

Krajowa Sekcja Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” wzywa podmioty branży telekomunikacyjnej o zaprzestanie świadczenia usług Rosji i Białorusi.

- Wszyscy wiemy, że zbrodnicze działania Rosji narastają, a przerwanie świadczeń usług agresorom jest w dzisiejszej sytuacji adekwatnym działaniem spółek i gestem solidarności wobec narodu ukraińskiego – czytamy w apelu.

- Firmy z branży telekomunikacyjnej mają obowiązek włączyć się w Polsce do bojkotu spółek, które należą ub są powiązane z Rosją i Białorusią. Wnosimy, aby wszystkie koncerny telekomunikacyjne zawiesiły świadczenie usłyg dla tych firm, które znajdują się w Polsce – napisała w apelu Krajowa Sekcja Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”. >>>

skptW dniu 28 marca 2022 r. obradowała w trybie online Rada Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji (KSPT) NSZZ „Solidarność”. 

Przedstawiciele organizacji zakładowych działających u operatorów telekomunikacyjnych i spółkach współpracujących: Orange Polska, T-Mobile, UPC/Netia/Ericsson, EmiTel, Teleperformance podzielili się informacją nt. wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy, oferowanego przez pracodawców i związek. 

Polega ono m.in. na pomocy finansowej, udzielaniu schronienia i pomocy w zagospodarowaniu przekazywanych uchodźcom pomieszczeń, przekazywaniu uchodźcom środków łączności i kart SIM, zakupie sprzętu AGD.

T-Mobile podjął decyzję o zawieszeniu działalności w Rosji. OMPT NSZZ „Solidarność” oferuje dla członków NSZZ „Solidarność”, którzy udzielili schronienia uchodźcom z Ukrainy, dofinansowanie kosztów z tym związanych w wys. do 1000 zł miesięcznie, przez okres do 3 miesięcy. >>>