13 marca 2024 r. w Warszawie spotkała się Rada Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”.

Zebrani zapoznali się z sytuacją pracowniczą w Teleperformance, EmiTel i Orange Polska.

Rada przyjęła stanowisko popierające akcję protestacyjną pracowników Teleperformance w Grecji i Portugali oraz prowadzony w Polsce przez ZOZ NSZZ „Solidarność” Razem Silniejsispór zbiorowy ws. wzrostu wynagrodzeń.

Sytuację w branży zdominowała dyskusja dot. zagrożeń wynikających z wprowadzania sztucznej inteligencji.

Przedstawiono informację ze współpracy zagranicznej w ramach komitetów UNI i grup roboczych ds. równości kobiet. Oczekiwane jest wdrożenie w naszym kraju do 2025 r. dyrektywy unijnej dotyczącej jawności wynagrodzeń.

Sekcja podpisała umowę z COZZ mającą na celu kontynuację rozwoju działalności związkowej u nowych pracodawców w oparciu o środki pozyskane z Unii Europejskiej. >>>

W dniach 20 - 21 marca 2024 odbędą się Wybory do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego (PTE) w Orange Polska S.A.

OMPT NSZZ Solidarność zwraca się do wszystkich Członków oraz Sympatyków naszej organizacji, którym zależy na społecznej kontroli wspólnych środków finansowych zgromadzonych w Funduszu o udział w wyborach oraz aktywną promocję  naszych kandydatów:

W dniu 19 lutego 2024 roku, po intensywnych negocjacjach, doszło do zawarcia Uzgodnienia między reprezentacją OMPT NSZZ "Solidarność" a Zarządem Orange Polska S.A. Celem niniejszego komunikatu jest przedstawienie kluczowych elementów porozumienia, które wpłyną na warunki pracy i wynagrodzenia pracowników OPL w 2024.

Zgodnie z Umową Społeczną na lata 2024-2025, ustalono, że środki finansowe przeznaczone na podwyżki w roku 2024 wyniosą 7% całkowitych wynagrodzeń zasadniczych pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy na dzień 31.01.2024 r. Realizacja podwyżek zaplanowana jest na dzień 1 sierpnia 2024 roku, przy czym uzgodniliśmy, że co najmniej 50% pracowników otrzyma podwyżkę. Minimalna kwota podwyżki ustalona została na poziomie 350 złotych brutto. >>>

W dniach 23-24 stycznia 2024 r. w Warszawie spotkało się Prezydium KM i Komisja Międzyzakładowa OMPT NSZZ „Solidarność” .

Przyjęto uchwałę popierającą kandydatów Związku do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Orange Polska. Rekomendację OMPT uzyskali: Tomasz Chrapkiewicz, Roman Froch, Dawid Kowalski, Joanna Kozak, Katarzyna Mazurek, Łukasz Mickiewicz. W przyjętej jednogłośnie uchwale zwrócono uwagę, że prawidłowy i kompetentny nadzór nad zarządzaniem wspólnymi aktywami emerytalnymi jest kontynuacją idei utworzenia >>>