Zakończyły się rozmowy płacowe ws. wzrostu wynagrodzeń pracowników Orange Polska. Uzgodniono wzrost wynagrodzeń zasadniczych w wys. 4%.

Środki na podwyżki zostaną naliczone od sumy wynagrodzeń pracowników objętych PUZP zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 31 stycznia 2022 r. 

Podwyżki będą dokonywane od 1 sierpnia br. i obejmą nie mniej niż 45% zatrudnionych. Dopuszcza się uruchomienie 20% budżetu na podwyżki poza data 1 sierpnia. Minimalna podwyżka wyniesie 200 zł. Ponadto uzgodniono wzrost widełek płacowych przy minimalnej kwocie 3200 zł oraz wysokość funduszu premiowego dla pracowników objętych Regulaminem premiowania – w wys. 12,5%. >>>

 

Po krótkiej chorobie odszedł nagle do wieczności nasz Kolega Krzysztof Zaguła – członek Rady KSPT i OMPT NSZZ „Solidarność”. 

Był wierny ideałom Solidarności, zaangażowanym w działalność związkową na szczeblu kraju i w macierzystym Krakowie zawsze upominając się o pracowników.

Cześć jego pamięci. >>>

W dniu 7 grudnia 2021 r. zakończyły się rozmowy dotyczące Umowy Społecznej na lata 2022-2023. 

KM OMPT NSZZ „Solidarność" mając na względzie zapewnienie jak najlepszych warunków pozostającym w zatrudnieniu, jak i odchodzącym pracownikom postanowiła podpisać Umowę Społeczną na lata 2022-2023.

W trakcie 20-dniowych negocjacji m.in. ograniczono ilość pracowników, którzy odejdą z Orange Polska S.A. (OPL) w najbliższych dwóch latach. Uzgodniono, że w trakcie trwania Umowy Społecznej z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 1400 pracowników (760 w 2022 i 640 w 2023 roku). Pierwotne wystąpienie pracodawcy dotyczyło 1725 pracowników. Uzgodniono, że w przypadku przejścia pracowników do pracodawcy poza Grupę OPL, w trybie art. 23(1) Kodeksu Pracy, pracownicy będą mieli możliwość skorzystania w pierwszej kolejności z odejść dobrowolnych. >>>

18 listopada przedstawiciele KSPT NSZZ „Solidarność”, Jerzy Iwaszkiewicz – przewodniczący KSPT wraz członkami władz Związku: Hubertem Orłowskim i Jerzym Piotrowskim udali się do Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy – na granicy z Białorusią.

Na miejscu przekazali dla służb mundurowych strzegących polskiej granicy słodycze od członków NSZZ „Solidarność” i pracowników branży telekomunikacyjnej, jako wyraz wsparcia i solidarności dla ich trudnej służby.

Przekazali również podziękowanie wszystkim Żołnierzom i Funkcjonariuszom za zaangażowanie i poświęcenie w obronę granic naszej Ojczyzny. >>>