Koleżanki Koledzy

Zwracamy się do Was z prośbą o zagłosowanie  w wyborach do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego OPL na kandydatów NSZZ „Solidarność”

Roman Froch, Anna Kościuk, Łukasz Mickiewicz, Renata-Sadowska-Kosiacka, Ryszard Zielonka

Wybory będą przeprowadzane drogą elektroniczną w dniach 26-27 lutego 2018 r.

Kandydaci od  początku swojej przynależności związkowej wykazuje się bardzo dużym zaangażowaniem w działalność naszej organizacji i uzyskali poparcie Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

NSZZ „Solidarność” inicjowała utworzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego w Telekomunikacji Polskiej, gdyż takie były oczekiwania pracowników i skutecznie wprowadziła odpowiednie zapisy do wynegocjowanego w 2000 r., z inwestorem strategicznym France Telecom, Pakietu Socjalnego. Efektem tego było doprowadzenie do utworzenia PPE w 2001 r. w TP S.A.

Solidarność była inicjatorem i negocjatorem utworzenia Programu Emerytalnego w OCS i ostatnio w TP TelTech.

Dzisiaj Związek pragnie kontynuować - poprzez swoich przedstawicieli - kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem PPE. >>>

logo omptW dniach 16 i 17 stycznia 2018 r. odbyły się spotkania Prezydium i Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ "Solidarność". Ustalono termin i miejsce Międzyzakładowego Zebrania Delegatów, które odbędzie się w dniach 22-24 marca 2018 r. w Katowicach. Przyjęto informacje ws. wykonania budżetu za rok 2017 i budżet na rok 2018. Powołano Główną Komisję do wyborów społecznych inspektorów pracy w NexoTech i TP TelTech. Omówiono stan rokowań i mediacji ws. sporów zbiorowych w Work Service S.A. i Wadwicz Grupa sp. z o.o. Rozpoczynają się mediacje z udziałem mediatora wyznaczonego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Socjalnej. Pierwsze spotkanie z mediatorem odbyło się 16 stycznia. >>>

skpt16 stycznia br. w Warszawie zebrała się Rada Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność". Ustalono termin i miejsce Walnego Zebrania Delegatów, które odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Bydgoszczy.

Zebrani zapoznali się z efektami spotkania w Ministerstwie Cyfryzacji, które dotyczyło zmian ustawowych w zakresie prawa telekomunikacyjnego.

Przedstawiono efekty podjętej przez KSPT inicjatywy rozszerzenia działalności o kolejne organizacje związkowe działające w branży telekomunikacyjnej. >>>

OZD Krakow 19122017 1W dniu 19 grudnia 2017r odbyło się w Krakowie IX Oddziałowe Zebranie Delegatów Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność".

W trakcie obrad zostały wybrane władze związku na 4 letnią kadencję na lata 2018 - 2022r.

Przewodniczącym został ponownie wybrany Jerzy Iwaszkiewicz.

Skład Komisji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" w Krakowie: