marszalek 1811201618 listopada w godzinach popołudniowych Przewodniczący KSPT NSZZ „Solidarność” Jerzy Iwaszkiewicz wraz z Zastępcą Przewodniczącego KSPT NSZZ „Solidarność” Łukaszem Mickiewiczem spotkali się z Wicemarszałkiem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej - Stanisławem Tyszką. Tematem rozmów były problemy branży telekomunikacyjnej w Polsce w odniesieniu do sektora w Europie. Poruszano aspekty prawa pracy, w tym również formę zatrudnienia w outsourcingu jak i wchodzące wolno na nasz rynek inne formy wykonywania pracy, w tym pracę mobilną.

3Pragnę poinformować, że w ostatnią niedzielę sierpnia - 28.08.2016 roku reprezentacja Komisji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" w Krakowie uczestniczyła w uroczystościach odsłonięcia pomnika związanego z osobami drukującymi, redagującymi i kolportującymi "Biuletyn Małopolski" miesięcznik  "Solidarności" wydawany w okresie 1982-1988. W południe odbyła się uroczysta Msza Św. w kościele parafialnym w Tczycy (Powiat Miechów), następnie odsłonięcie pomnika w Swojczanach w miejscu funkcjonującej drukarni (72 wydane numery biuletynu, łącznie 1,5 mln. wydrukowanych stron).

Galeria zdjęć

Pragnę poinformować, iż w dniu 30.05.2016r. odbyło się spotkanie Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Krakowie. Członkowie Komisji omówili sytuację pracowniczą pracowników przechodzących z Eltel Network do Work Service S.A. i Intemporis sp z o.o. oraz działania podjęte przez związek, których skutkiem było wprowadzenie korzystniejszych  elementów prawa pracy dla przechodzących do firm pracowników.

Elzbieta 07032016Szczęśliwych, kojących,
przeżytych w zgodzie
ze światem i z sobą samym,
pełnych życia i miłości…

To ostatnie słowa skierowane do nas przez Elżbietę z okazji  ostatnich Świąt. Kolejnych już nie doczekała. Elżbieta Pacuła odeszła 7 marca, po długotrwałej chorobie. Przyjęliśmy tę wiadomość z ogromnym żalem i bólem. Oczekiwaliśmy spełnienia nadziei na lepszy nowy rok, która niestety się nie spełniła.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i najbliższym.

Koleżanki i Koledzy z NSZZ "Solidarność"
Pracowników Telekomunikacji