W dniu 25 czerwca w Toruniu odbył się XV Kongres Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ "Solidarność". Wybrano Przewodniczącego - Bogusław Nowickiego, 15-osobową Radę KSŁ i 5-osobową Komisję Rewizyjną.

Ponadto powołano zespół ds. szkoleń w składzie Wanda Kociołek i Czesław Pastusiak oraz organizacyjny do obchodów 30-lecia Sekcji Łączności.

Organizacją obchodów zajmą się: Jerzy Iwaszkiewicz, Stanisław Kiezik, Wiesława Mażarska. Przyjęto uchwały i stanowiska ws. sytuacji pracowniczej na Poczcie Polskiej i loga Poczty Polskiej oraz realizacji Umowy Programowej zawartej pomiędzy kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą i Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. Delegaci uchwalili nowy Regulamin wewnętrzny KSŁ. >>>