21 czerwca br. w Warszawie zebrała się Komisja Międzyzakładowa OMPT NSZZ "Solidarność". W tym roku kończy się 4-letnia kadencja Rady Pracowników Orange Polska S.A.

Członkowie Komisji w głosowaniu tajnym postanowili poprzeć  czterech przedstawicieli Związku w wyborach na nową kadencję: Krzysztofa Kościuka, Grzegorza Samborskiego, Lucjana Szandrowskiego i Macieja Zielińskiego. Termin wyborów zostanie przekazany pracownikom  po powołaniu Komisji Wyborczej. >>>