Proces transformacji ustrojowej rozpoczęty w 1990r. trwa. Ta przewlekłość, z jednej strony ma wymiar chorobliwej niesprawności działających do tej pory elit rządzących, z drugiej strony, dowodzi determinacji społecznej w dążeniu do takiego porządku w państwie, jaki odpowiada pokoleniowym aspiracjom i tradycji polskiej demokracji.

Osobnym problemem transformacji ustrojowej w Polsce jest stworzenie całkowicie nowego, sprawnego systemu zabezpieczenia emerytalnego. To jeden z problemów czekających w dalszym ciągu na swoje porządne rozwiązanie. Nie żeby nie można go było rozwiązać do tej pory. Można było. Trzeba było tylko umieć i chcieć. 

W spółce Telekomunikacja Polska SA (TPSA, dziś – Orange Polska SA) umieli i chcieli to zrobić. Będzie o tym mowa w dalszej części artykułu. >>>