W dniu 5 września odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność". Przedstawiono efekty spotkania  21 czerwca 2018 w Ministerstwie Finansów w sprawie uwag przesłanych przez OMPT NSZZ "Solidarność" oraz KZ NSZZ "Solidarność" Veolia Energia Łódź S.A.  dotyczących kształtu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Przedstawiciele Ministerstwa analizowali zastrzeżenia opisywane w naszym wcześniejszym wystąpieniu - dodatkowo wyjaśniane podczas rozmów na spotkaniu.

Przedstawiliśmy pośrednie skutki proponowanych w ustawi o  PPK na istniejące Pracownicze Programy Emerytalne, również niebezpieczeństwa z tym związane dla uprawnionych  PPE.

Potwierdziliśmy wszyscy obawy związane z rozwojem i funkcjonowaniem w przyszłości PPE. >>>