4 września br. w Warszawie obradowało Prezydium KM OMPT NSZZ "Solidarność". Omówiono  sytuację związaną z wyplatą premii za ostatni kwartał. Niski wskaźnika premiowego wzbudził duże wzburzenie pracowników Orange Polska. Pracownicy uznają, że nowy  sposób naliczania premii nie uwzględnia i bezpośredniego wpływu ich pracy  na jej wysokość .

Trudno się zgodzić z wyjaśnieniem pracodawcy, że wpływ na niską  EBITDA ma mniejsza sprzedaż nieruchomości, za którą odpowiada przecież niewielka grupa pracowników. Związek wystąpił do pracodawcy o spotkanie w tej sprawie. >>>