12 września br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej  OMPT NSZZ "Solidarność". Podsumowano przygotowania Związku do wyborów Rady Pracowników Orange Polska. Do tej pory w 7-sobowym składzie  Rady było czterech przedstawicieli OMPT NSZZ "Solidarność". 

Miało to  wpływ na pozycję Związku wobec pracodawcy, co się przykładało m.in. na możliwości negocjacyjne, w tym dot. Umowy Społecznej na kolejne lata. Decydująca, druga tura wyborów odbędzie się w dn. 3-5 października br. W tych wyborach OMPT NSZZ "Solidarność" popiera kandydatów, którzy dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz ustawowymi narzędziami, gwarantującymi właściwe reprezentowanie interesów pracowniczych.

Nasi kandydaci to: Krzysztof Kościuk - Grzegorz Samborski - Lucjan Szandrowski - Maciej Zieliński. >>>