Podczas zebrania Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie w dniu 20 września 2012r. omówiono następujące zagadnienia:

1.    Informacja z zebrania OMPT z  30 sierpnia 2012r.
2.    Informacja ze spotkania z pracodawcą 5 września 2012r.
3.    Informacja na temat spotkania z prezesem Eltel 17 września 2012r.
4.    Informacja na temat wycieczki w Pieniny 5-7 październik 2012r.
5.    Szkolenie SIP.
6.    Manifestacja w Warszawie 29 września 2012r pod hasłem "Obudź się Polsko".
7.    Łączenie komisji oddziałowych.
8.    Sprawy bieżące.
9.    Wolne wnioski
.

AT.1. Informacja z zebrania OMPT z 30 sierpnia 2012r.

30 sierpnia we Wrocławiu miało miejsce spotkanie Komisji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność". Zebrani zostali zapoznani przez Marka Mądrzyka - członka zespołu premiowania - ze stanem prac nad zmianami w zakresie premiowania pracowników sprzedaży oraz zarządzających sprzedażą w Sprzedaży B2B Orange Polska. Ze względu na zmiany regulaminowe podjęto decyzję o zmianie obsady w Komisji Socjalnej OCS. Poparto kandydatury Joanny Kozak z Wrocławia  i Huberta Orłowskiego z Warszawy. Omówiono sytuację pracowniczą w firmach spoza Grypy Orange. Wskazano na oczekiwania i trudną sytuację pracowników ELTEL Networks S.A. - Pomimo trwających prac nad zmianami w aplikacji Pasek dotyczącej pracowników TOK zostały zgłoszone kolejne uwagi o nierealności części procedur. Uwagi na bieżąco należy kierować do Krzysztofa Kościuka, który jest odpowiedzialny za pracę naszych przedstawicieli. Przewodniczący Rady Pracowników przedstawili informację z działalności Rady pracowników w TP i OCS. Z opiniami Rady można się zapoznać szerzej na stronie intranetowej  TP oraz  OCS. We wrześniu odbędzie się spotkanie w sprawie oceny funkcjonowania PUZP.
                       
AT.2. Informacja ze spotkania z pracodawcą 5 września 2012r.

5 września 2012r odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy OCS, TP Pion Sprzedaży i TP Pion TOK z Organizacjami Związkowymi. Został zaprezentowany Projekt Customer Everywhere. Celem przedstawionego przez pracodawcę projektu jest według niego zwiększenie wartości bazy Klientów i uzyskanie przewagi konkurencyjnej Orange w oparciu o zapewnienie wysokiej jakości obsługi Klienta na wszystkich etapach jego kontaktu z Orange. Poprawie jakości obsługi ma służyć stały proces jej monitorowania realizowany za pośrednictwem dedykowanego narzędzia opartego o ideę pomiaru wskaźnika NPS (Net Promoter Score). Wyniki badania zostaną uwzględnione w systemie motywacyjnym pracowników. Od czwartego kwartału br. planuje się wprowadzić w GTP mającej kontakt z klientem dwa dodatkowe zadania w Arkuszu Zadań Premiowych (AZP): nowe zadanie "Ocena Klienta" , oraz wskaźnik NPS. Mają one zastąpić istniejący obecnie wskaźnik satysfakcji. Rozwiązanie to wzbudziło bardzo nerwową reakcję pracowników, w szczególności zaś dublowanie się w pewnym sensie wskaźnika NPS z "oceną klienta". Proponujemy o zwrócenie się do pracodawcy o wyjaśnienie tej problematyki.
                   
AT.3. Informacja na temat spotkania z prezesem Eltel 17 września 2012r.

17 września odbyło się w Poznaniu spotkanie przedstawicieli NSZZ "Solidarność" z prezesem Eltel Networks - Przemysławem Fabisiem. Przedmiotem spotkania były problemy zgłaszane do Związku przez pracowników. Najważniejszym tematem była kwestia podwyżek dla pracowników. Prezes wyjaśnił, że z uwagi na trudną sytuację finansową firmy, nie można w br. rozmawiać na temat wzrostu wynagrodzeń w tym roku. Do tematu obiecał wrócić w przyszłym roku. Poruszane były także sprawy pracownicze oraz BHP. Poruszono także temat wyboru Rady Pracowników w Eltel Networks SA. Pracodawca ma przygotować procedurę wyborczą jeszcze w tym roku.

AT.4. Informacja na temat wycieczki w Pieniny 5-7 październik 2012r.


Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na planowaną wycieczkę w Pieniny w terminie 5-7 październik 2012r. W ramach wycieczki planujemy:
-    zwiedzanie zamku w Niedzicy,
-    wycieczka statkiem po jeziorze Czorsztyńskim,
-    wyjazd kolejka na Palenicę,
-    spacer na Szafranówkę,
-    spacer przełomem Dunajca,
-    kolacja z kapelą góralską,
-    impreza taneczna.
Koszt wycieczki dla Członka KO w Krakowie wynosi 100 zł. Koszt osoby towarzyszącej wynosi 370 zł. W tej cenie Grupa jest ubezpieczona, będą zapłacone wszystkie wstępy, wyżywienie noclegi i transport.

AT.5. Szkolenie SIP.

W dniu 14 września 2012r odbyło się szkolenie Grupowych Społecznych Inspektorów Pacy. W szkoleniu wzięło udział 24 SIP. Szkolenie prowadził mgr inż. Bogdan SOLAWA , Starszy Inspektor Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie. Omawiana była następująca tematyka:
-    Społeczna Inspekcja Pracy organizacja, zadania, uprawnienia
-    Wypadki przy pracy
-    Podstawowe wymagania BHP dotyczące warunków pracy
-    Zagrożenia ergonomiczne - jak zadbać o układ mięśniowo-szkieletowy?
-    Ergonomia stanowisk pracy biurowej.
Szkolenie będzie zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia SIP.
- Jeśli będzie zainteresowanie pozostałych Grupowych SIP, zorganizujemy jeszcze jedno takie szkolenie w br.

AT.6. Manifestacja w Warszawie 29 września 2012r pod hasłem "Obudź się Polsko".

Zapraszamy do udziału w manifestacji, która odbędzie się dniu 29 września 2012 roku (sobota) w Warszawie. W tym marszu pójdziemy pod hasłami: wolność dla mediów i zgromadzeń, płaca minimalna, "STOP 67", stabilne zatrudnienie, "STOP dla umów śmieciowych". Do końca bieżącego tygodnia przyjmujemy zapisy na tą manifestację. Zapisy można zgłaszać na skrzynkę pocztową : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo telefonicznie pod nr. Tel. 508 269 282. Wyjazd z Krakowa przewidujemy o godz. 5.00. - powrót do Krakowa przewidujemy około godz. 23.00. O miejscu zbiórki powiadomię na początku przyszłego tygodnia.

AT.7. Łączenie komisji oddziałowych.

W ramach działań zmierzających do łączenia Organizacji Oddziałowych wchodzących w skład OMPT NSZZ "Solidarność", przewodniczący Komisji Oddziałowej TP PubliTel Jerzy Iwaszkiewicz zaproponował przyłączenie części Komisji Oddziałowej TP PubliTel do Komisji Oddziałowej NSZZ Solidarność Pracowników Telekomunikacji w Krakowie. Druga część zostanie przyłączona do Komisji Oddziałowej NSZZ
"Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Łodzi. Procedura ta ma się zakończyć w listopadzie 2012r. Będzie to wymagało wyrejestrowanie KO PubliTel z rejestru Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność". Według wstępnych danych, skład naszej komisji zwiększy się z tego tytułu o około 50 członków.

AT.8. Sprawy bieżące.

Przyznano jedną zapomogę losową w kwocie 500 zł.

Stefan Kopeć
Przewodniczący KO