W dniu 22 czerwca 2010r odbyła się manifestacja pracowników telekomunikacji przed siedzibą zarządu spółki w Warszawie. Manifestacja została zorganizowana przez Sekcję Krajową Pracowników Telekomunikacji NSZZ  "Solidarność". Wzięło w niej udział około tysiąc pracowników TP SA z całej Polski. Manifestacja przebiegała pod hasłami "Stop zwolnieniom - stop wydzieleniom z TP SA".

 

W trakcie manifestacji przewodnicząca SKPT Elżbieta Pacuła złożyła na ręce dyrekcji TP pismo skierowane do prezesa Wituckiego z postulatami Solidarności. Do protestujących pracowników wyszedł Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Zasobów Ludzkich Pan Jacek Kowalski. Ustosunkował się do zarzutów wysuwanych pod adresem programu Illinois. W swym wystąpieniu nie przekonał manifestujących tam pracowników. Szefowa SKPT powiedziała, że jeśli nasze postulaty nie zostaną zrealizowane, to spotkamy się 14 lipca ponownie, tym razem pod ambasadą francuską. >>>

Przewodniczący  KO
Stefan Kopeć