W niedzielę 6 czerwca odbyły się uroczystość beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Wzięło w nich udział ponad 20 tys. członków NSZZ "Solidarność", w tym także przedstawiciele KO NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie. Kapelan "Solidarności" został beatyfikowany jako męczennik za wiarę.  Ks. Jerzy był uosobieniem tego, czym był Sierpień, czym była i jest "Solidarność". Beatyfikacja kapelana "Solidarności" nastąpiła w przededniu 30. rocznicy Sierpnia-80.
Wyniesienie polskiego duchownego na ołtarze odbyło się w Dzień Dziękczynienia. Uroczystość beatyfikacyjna odbyła się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Przewodniczył jej arcybiskup Angelo Amato - prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Wysłannik papieża przypomniał też o tragicznej śmierci ks. Popiełuszki. W 1984 roku został on zamordowany przez funkcjonariuszy SB. Następnie Traktem Królewskim ruszyła procesja z relikwiami beatyfikowanego księdza do Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie. W uroczystości tej uczestniczyło około 200 tysięcy wiernych z całej Polski.
 
 
Aby powiększyć proszę kliknąć na zdjęciu.