Podczas zebrania omówiono następujące zagadnienia:

 1. Plan Strategiczny Grupy TP   2010-11.
 2. Życzenia świąteczne.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.

At.1. Plan Strategiczny Grupy TP 2010-11.

Grupa TP zaprezentowała plan strategiczny dla Telekomunikacji Polskiej i Centertela na lata 2010-2012. Ponieważ plan taki ma konkretne przełożenie na sytuację pracowniczą, prezentujemy szczegółowo główne zarysy tej strategii. Operator stacjonarny ma mocno postawić na telewizję, a komórkowy na transmisję danych. Grupa TP  planuje mocno postawić na e-faktury, samoobsługę i nowoczesne kanały sprzedaży. Plan strategiczny Grupy TP zbudowany został w oparciu o trzy główne filary, które definiują najistotniejsze cele:

 • Koncentracji na podstawowych segmentach działalności Grupy TP.
 • Inicjatywie na podstawowych rynkach Grupy TP .
 • Ewolucji modelu operacyjnego firmy. 

Na rynku telefonii stacjonarnej ma zostać usprawniony proces utrzymania klienta i uatrakcyjnienie planów taryfowych. Kolejnym projektem jest rozwój usług VoIP (telefonia IP), usprawnienie całego procesu sprzedaży i dostarczania tego typu rozwiązań w związku z erozją przychodów z telefonii analogowej. Na rynku telefonii komórkowej ma być położony nacisk na zwiększenie przychodów z tytułu transmisji danych. W telewizji TP chce pozyskać 1 milion klientów.

Kluczowe kierunki inwestycyjne:

 • transmisja głosu: rozszerzenie możliwości 2G,
 • transmisja danych: optymalna ekspansja w 3G,
 • sieć i platformy usługowe ewoluujące w kierunku architektury Nowej Generacji,
 • dostęp do Internetu Nowej Generacji:
 • VDSL,
 • FTTH - światłowody do nowych osiedli.

Ewolucja modelu operacyjnego:

 • niższe koszty całkowite; wzrost kosztów związanych z klientem,
 • optymalizacja w call center poprzez wdrożenie Obsługi Klienta Nowej Generacji, samoobsługę, e-faktury.

Pracownicy:

 • zmieniony system motywacyjny dla pracowników - powiązanie premii z celami Grupy TP,
 • partnerstwo i dialog z partnerami społecznymi.

Telefonia komórkowa:

 • podejście  oparte na segmentacji klientów ze względu na "wartość" klienta.

Sprzedaż i obsługa klienta:

 • silny komercyjnie oraz aktywny zespół sprzedaży,
 • centralizacja funkcji wsparcia,
 • wdrożenie nowoczesnych kanałów sprzedaży aby ograniczyć sieć punktów sprzedaży o 10%.

Związek jest zainteresowany tym, żeby w efekcie działań długofalowych, strategicznych przybywało nowych miejsc pracy i nie było konieczne zwalnianie pracowników. W  planie strategicznym Grupy TP   na lata 2010-11 trudno dostrzec takie działania.

At.2. Życzenia świąteczne.

Święta Wielkanocne, zawsze są czasem oderwania się od codziennej bieganiny i stresów. Okazją do nabrania w te dni sił duchowych i fizycznych do dalszej pracy. Rada KO NSZZ  PT w Krakowie życzyła z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim Członkom oraz ich Rodzinom ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a także słonecznych spotkań, pogody ducha, zdrowia i radości oraz wszelkiego dobra. Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska - Wojciech Grzeszek złożył wszystkim Członkom życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy, pełnych wiary i nadziei, iż siła płynąca od Zmartwychwstałego Chrystusa będzie z nami w codziennym życiu i pracy, a także w kontaktach z najbliższymi.

At.3. Sprawy bieżące.

W dniu 6 czerwca 2010r odbędą się w Warszawie uroczystości beatyfikacyjne kapelana Solidarności księdza Jerzego Popiełuszki. O godzinie 11.00 odbędzie się Msza Św. beatyfikacyjna.
Na tą uroczystość Zarząd Regionu Małopolska zorganizuje wyjazd . Dla wszystkich chętnych członków Związku będzie udostępniony skład pociągu relacji Nowy Sącz - Kraków - Warszawa.

Przewodniczący  KO
Stefan Kopeć