W sobotę 25 lutego br. zakończyły się wybory we wszystkich trzynastu  organizacjach oddziałowych Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”, w trakcie których wybrano komisje oddziałowe i rewizyjne oraz pięćdziesięciu delegatów na zebranie wyborcze organizacji międzyzakładowej. 

W trakcie spotkań wyborczych prezentowane były sprawozdania komisji oddziałowych z 5-letniej kadencji Związku, zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele komisji wyborczych – regionalnych i zakładowej OMPT – oraz zaproszenie goście z zarządów regionów. Organizacja Międzyzakładowa obejmuje obecnie swoim zasięgiem działania czternastu pracodawców zatrudniających członków NSZZ „Solidarność” w Orange Polska S.A. i w spółkach współpracujących (partnerów technicznych i agencjach pracy tymczasowej). >>>