9 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą Orange Polska SA celem omówienia sytuacji pracowników sprzedaży i zgłaszanych przez nich problemów.

Związkowcy zwrócili uwagę pracodawcy na błędy w komunikacji do pracowników sprzedaży. Jednak głównym problemem sygnalizowanym przez przedstawicieli NSZZ Solidarność to wzrost celów i zmniejszenie wysokości stawek bazowych. 

Nastąpił wprawdzie wzrost wynagrodzeń płacy zasadniczej dla pracowników salonów, jednak w ocenie związkowców jest on niewystarczający. Szczególnie, kiedy odczuwalny jest jednocześnie spadek wysokości wypłacanych prowizji za sprzedaż usług, przy jednoczesnym wzroście celów sprzedażowych. >>>