Niskie wynagrodzenia, brak funduszu socjalnego czy problemy ze składkami  ZUS były przedmiotem spotkania z pracodawcą w dniu 30 stycznia 2020 we Wrocławiu.

Wskazywano na zaniżony poziom wynagrodzeń pracowników Work Service w stosunku do pracowników Orange wykonujących takie same zadania. Omówiono problemy z planowaniem urlopów i będzie to ponownie poddane analizie przez pracodawcę.

Związek oczekuje aktualnie na dane pracodawcy za ostatnie 5 lat w zakresie wysokości wynagrodzeń co jest wynikiem zgłoszeń o niskim poziomie wynagrodzeń. >>>