Zwolnienia pracowników i likwidacje lokalizacji, negocjacje płacowe w Orange, referendum strajkowe w NexoTech czy sytuacja finansowa Work Service były tematem zebrania NSZZ "Solidarność" w Warszawie w dniach 28-29 stycznia 2020 r.

NSZZ „Solidarność” zgłosił swój sprzeciw do Zarządu Orange uznając, że likwidacja lokalizacji telecentrów w Legnicy, Opolu i przekazanie na zewnątrz obsługi telefonicznej w Poznaniu i Szczecinie, wykracza poza ramy Umowy Społecznej, podpisanej w dobrej wierze przez wszystkie związki zawodowe działające w Spółce. Wcześniej negatywne stanowisko ws. planowanych zmian przedstawiła Rada Pracowników OPL.

Nie osiągnięto porozumienia z pracodawcą ws. podwyżek wynagrodzeń. Powołano komisję do przeprowadzenia referendum strajkowego w NexoTech, które rozpoczyna sie od 3 lutego br. >>>