27 lutego 2018 r. zakończyły się wybory w organizacjach oddziałowych OMPT NSZZ "Solidarność" na kadencję 2018-2022.

Ostatnie oddziałowe zebranie wyborcze odbyło się w Warszawie, gdzie delegaci Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w  Radomiu wybrali nowe władze. >>>