Wybory w Organizacjach Oddziałowych zakończone

27 lutego 2018 r. zakończyły się wybory w organizacjach oddziałowych OMPT NSZZ "Solidarność" na kadencję 2018-2022. Ostatnie oddziałowe zebranie wyborcze odbyło się w Warszawie, gdzie delegaci Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w  Radomiu wybrali nowe władze. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Marek Kowalczyk.

Wybrano pozostałych członków 5-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz trzech delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Marek Kowalczyk  i Jadwiga Warchoł.

Wyborcze Międzyzakładowe Zebranie Delegatów OMPT NSZZ „Solidarność” odbędzie się w dn. 22-24 marca 2018 r. w Katowicach. 71 delegatów dokona wyboru przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej, pozostałych członków Komisji Międzyzakładowej, Komisję Rewizyjna oraz delegatów na WZD Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”.


24 lutego odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - została wybrany Robert Bąk.

Wybrano pozostałych członków 11-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Robert Bąk, Tamara Łabuńska,  Wojciech Szydłowski, Grzegorz Fiołek, Marek Bryś.


W dniu 23 lutego 2018 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Poznaniu. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Waldemar Stawski.

Wybrano pozostałych członków 11-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz siedmiu delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Wiesław Andruszkiewicz, Marcin Goliński, Rafała Łopatka, Waldemara Stawski, Piotr Tomczak, Andrzej Wysocki, Ryszard Zielonka..

Poza delegatami w zebraniu wzięli udział: Przewodniczący Regionu Wielkopolska Jarosław Lange oraz Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej i Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji Jerzy Iwaszkiewicz. Wybory nadzorowali przewodniczący RKW Marek Wiza, z MKW przewodniczący Stanisław Kiezik.


W dniach 23 lutego br. w Szczecinie odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Szczecinie. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Jacek Tomkiewicz.

Wybrano pozostałych członków 4-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którym  został Jacek Tomkiewicz.


W dniach 16-17 luty br. w Nałęczowie odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Lublinie. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Grzegorz Samborski.

Wybrano pozostałych członków 9-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz dziewięciu delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Marcin Chyrża,  Agnieszka Dudek, Agnieszka Krupska, Janusz Misztal, Jarosław Oleksiak, Jacek Oleksiewicz, Marzanna Próchnicka, Renata Sadowska-Kosiacka, Grzegorz Samborski.

Poza delegatami w zebraniu wzięli udział: Przewodniczący Regionu Środkowowschodniego Marian Król, Wiceprzewodniczący Marek Wątorski oraz Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej i Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji Jerzy Iwaszkiewicz. Wybory nadzorowali z ramienia RKW Krzysztof Wodrowski i Mateusz Lech, z MKW Hubert Orłowski.


16 lutego odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Nowym Sączu.
W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - została wybrana Stanisława Rolka.

Wybrano pozostałych członków 3-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którym została Stanisława Rolka.


W dniu 15 lutego 2018 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Czesław Pastusiak.

Wybrano pozostałych członków 7-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz trzech delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Czesław Pastusiak, Piotr Winczura, Jacek Woś.


W dniu 12 lutego 2018 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Łodzi. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Łukasz Mickiewicz.

Wybrano pozostałych członków 7-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz czterech delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Łukasz Mickiewicz, Wiesław Golis, Adam Młodak, Mariusz Olesinkiewicz.


W dniu 6 lutego 2018 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Olsztynie. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącą Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Marek Bujło.

Wybrano pozostałych członków 4-osobowej Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali nmarek Bujło i Natalia Obuchowicz.


29 stycznia w Katowicach miało miejsce Oddziałowe Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Górny Śląsk. Przewodniczącym Komisji Oddziałowej został wybrany Roman Froch.

Wybrano pozostałych członków 6-osobowej Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali Roman Froch, Andrzej Kusz, Krzysztof Woźniak, Małgorzata Paprocka, Gabriela Osior.


W dniu 27 stycznia 2018 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" Warszawa 45. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącą Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - została wybrana Marzanna Stańczyk.

Wybrano pozostałych członków 10-osobowej Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali Marzanna Stańczyk, Piotr Marcjanek, Patrycjusz Pachocki.


W dniu 12 stycznia 2018 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Stanisław Kiezik.

Wybrano pozostałych członków 16-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz siedmiu delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Tomasz Chrapkiewicz, Henryk Glebkowicz, Grzegorz Kanior, Joanna Kozak, Stanisław Kiezik, Marek Walczak, Waldemar Żaczek.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Jerzy Iwaszkiewicz – Przewodniczący KM OMPT oraz Waldemar Stawski – Wiceprzewodniczący KM OMPT i Przewodniczący Rady Pracowników OPL.

Nadzór z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej sprawowała Daniela Duda, a Międzyzakładowej Komisji Wyborczej  - Ryszard Zielonka. W trakcie spotkania zebrani podziękowali za zaangażowanie w pracy na rzecz Związku i Pracowników Telekomunikacji odchodzącym członkom Komisji Oddziałowej: Danucie Kozłowskiej, Mieczysławowi Sali i Czesławowi Zbrochowi.


W dniu 19 grudnia 2017 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Krakowie. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Jerzy Iwaszkiewicz.

Wybrano pozostałych członków 12-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz siedmiu delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali:Gustab Rafał, Iwaszkiewicz Jerzy, Kaim Jan, Nowak Agnieszka, Oczkowski Jacek, Szumiec Andrzej, Zaguła Krzysztof.

Gościem  IX WZD KO był przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska - Wojciech Grzeszek. Obserwatorami wyborów z ramienia OMPT był Roman Froch z Katowic oraz z ramienia Regionu Małopolska - Danuta Dunin-Suligowska. Podczas obrad odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami: związku, finansowym, KR oraz dotycząca bieżących problemów członków związku.


W dniu 14 grudnia 2017 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" Warszawa 2134. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Krzysztof Kościuk.

Wybrano pozostałych członków 17-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz ośmiu delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Anna Kościuk, Krzysztof Kościuk, Dawid Kowalski, Hubert Orłowski, Jerzy Piotrowski, Zbigniew Witek, Joanna Zajączkowska, Witold Zakrzewski.


27 listopada dnia miało miejsce Oddziałowe Zebranie Członków NSZZ "Solidarność" w Kielcach. Przewodniczącym Komisji Oddziałowej został wybrany Maciej Zieliński, który został również delegatem na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów.
Wybrano Komisje Oddziałową i Rewizyjną.


W dniu 23 listopada 2017 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Opolu. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Sławomir Dydak.

Wybrano pozostałych członków Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którym został Sławomir Dydak.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami