OZD Krakow 19122017 1W dniu 19 grudnia 2017r odbyło się w Krakowie IX Oddziałowe Zebranie Delegatów Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność".

W trakcie obrad zostały wybrane władze związku na 4 letnią kadencję na lata 2018 - 2022r.

Przewodniczącym został ponownie wybrany Jerzy Iwaszkiewicz.

Skład Komisji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" w Krakowie:

 

 

 1. Będkowska Justyna
 2. Chmiel Maria
 3. Grymek Emilia
 4. Gustab Rafał
 5. Kluba Bogusław
 6. Kopeć Stefan
 7. Korpal Jacek
 8. Łojek Bogumił
 9. Nowak Agnieszka
 10. Oczkowski Jacek
 11. Windak Iwona
 12. Zaguła  Krzysztof

Delegatem na WZD Regionu Małopolska został wybrany Jerzy Iwaszkiewicz

Do Komisji Rewizyjnej KO zostali wybrani:

 1. Paździerko Jacek
 2. Ornat Stanisław
 3. Budek Maciej
 4. Janus Sławomir
 5. Marzec Dariusz

Delegatami na MZD OMPT NSZZ "Solidarność" zostali :

 1. Gustab Rafał
 2. Iwaszkiewicz Jerzy
 3. Kaim Jan
 4. Nowak Agnieszka
 5. Oczkowski Jacek
 6. Szumiec Andrzej
 7. Zaguła Krzysztof

OZD Krakow 19122017 2

Gościem  IX WZD KO był przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska - Wojciech Grzeszek.

Obserwatorami wyborów z ramienia OMPT był Roman Froch z Katowic oraz z ramienia Regionu Małopolska - Danuta Dunin-Suligowska.

Podczas obrad odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami: związku, finansowym, KR oraz dotycząca bieżących problemów członków związku.

Delegaci nie wnieśli żadnej uchwały.

Przewodniczący KOPT
NSZZ "Solidarność" w Krakowie
Jerzy Iwaszkiewicz