logo orangeW dniu 7  grudnia  odbyła się posiedzenie  Komisji  Socjalnej w Orange Polska S.A. Zatwierdzono  5 imprezach ogólnopolskich organizowanych centralnie.

Rozpatrzono wnioski o pożyczki mieszkaniowe pozytywnie zaopiniowano 175  stan na dzień 1.12.2017r. są to kompletne wnioski.W dalszej części posiedzenia rozpatrzono wnioski o bezzwrotną pomoc finansową w tym 3 wnioski bez opinii Zespołu Socjalnego ponieważ wnioskodawcy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Omówiono i rozpatrzono wnioski/podania i odwołania dotyczące świadczeń socjalnych. >>>