Podczas zebrania Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie w dniu 20 sierpnia 2013r. omówiono następujące zagadnienia:

1. Wybory SIP w Eltel Networks SA.
2. Akcja protestacyjna w Warszawie.
3. Wybór przedstawiciela Solidarności do Zespołu Opiniującego ZFŚS.
4. Realizacja wpłat na wycieczkę na Morawy.
5. Obchody Dnia Solidarności i Wolności w Krakowie.
6. Sprawy bieżące.

At.1. Wybory SIP w Eltel Networks SA.

Została powołana Oddziałowa  Komisja Wyborcza SIP Okręgu Wyborczego Nr. VII w Krakowie na kadencję 2013 - 2017. Komisja Wyborcza SIP dokonała rejestracji kandydatów na SIP, którzy spełniają warunki Regulaminu SIP. Celem dokonania wyborów Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy w  VII Okręgu Wyborczym SIP w Strefie Utrzymania I Konserwacji Sieci Eltel Networks SA w Krakowie został utworzony jeden okręg wyborczy SIP i wybory odbędą się w następujących terminach:

1. Proszowice 27.08.2013r ; godz. 8.00 - 9.00
2. Wadowice 28.08.2013r ; godz. 8.00 - 9.00
3. Kraków ul. Biernackiego 10; godz.8.00 - 8.30
4. Kraków ul. Zielińska 3 w ; godz.9.00 - 12.00.

W lokalizacji Kraków ul. Zielińska 3 będą mogli głosować wszyscy pracownicy Eltel Networks SA ze Strefy Utrzymania I Konserwacji Sieci Eltel Networks SA w Krakowie w godz. 9.00 - 12.00.

At. 2. Akcja protestacyjna w Warszawie.

W sobotę 14 września w Warszawie odbędzie się największa od 1989 r. manifestacja. Ale już od środy 11 do soboty 14 września w Warszawie protestować będą związkowcy niezadowoleni z polityki rządu. Przez Warszawę na Rondo de Gaulle'a przejdą trzy manifestacje, które zbiorą się i wyruszą z błoń Stadionu Narodowego, z Placu Defilad przed pałacem Kultury i Nauki oraz ze skweru przed Sejmu, gdzie wcześniej przez trzy dni będą trwały protesty związkowców. Trzy manifestacje spotkają się pod palmą i wspólnie przejdą Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na Plac Zamkowy. Oprócz uczestniczących w związkowym proteście trzech central - "Solidarności", Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych wezmą udział wszyscy, którzy podpisują się pod hasłem protestów - "Dość lekceważenia społeczeństwa". Na sobotnią manifestację przyjmowane są zgłoszenia przez naszą komisję. Planowany jest wyjazd na manifestację wspólnie z Zarządem Regionu Małopolska. Wyjazd z Krakowa nastąpi 14 września br.we wczesnych godzinach rannych.

At.3. Wybór przedstawiciela Solidarności do Zespołu Opiniującego ZFŚS.

Z uwagi na fakt, że dotychczasowy przedstawiciel naszej Komisji do Zespołu Opiniującego ZFŚS w Krakowie - Marek Mądrzyk od 1 września pracować będzie w Warszawie, wybór nowego przedstawiciela do Zespołu Opiniującego odbędzie się na następnym zebraniu Komisji we wrześniu.

At.4. Realizacja wpłat na wycieczkę na Morawy.

Wycieczka integracyjna na Morawy z biurem podróży "Robinson" odbędzie się w terminie 14 - 15 września 2013r. Zwiedzany będzie Ołomuniec, następnie pobliski zamek. Wieczorem zwiedzanie miejsca bitwy pod Austerlitz. Na drugi dzień zwiedzać będziemy Morawski Kras, jeden z najwspanialszych zespołów jaskiń w europie oraz płynięcie łodzią po podziemnej rzece. Zwiedzanie Kromieryża oraz spacer po Nowym Jicinie lub Stramberku. Na wycieczkę wpłaciło obecnie 45 osób. Wycieczka odbędzie się w wyznaczonym terminie.

At.5. Obchody Dnia Solidarności i Wolności w Krakowie.

W dniu 31 sierpnia br. (sobota) odbędą się obchody Dnia Solidarności i Wolności, w 33. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. O godz. 18.30 zostanie odprawiona Msza św. w Bazylice Mariackiej w Krakowie, następnie uczestnicy i poczty sztandarowe przemaszerują pod Krzyż Katyński. Tradycyjnie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze. Serdecznie zapraszamy!

At.6. Sprawy bieżące.

W  sprawach bieżących poruszono temat akcji podwyżkowej w GTP w bieżącym roku. Przypomnę, że prezes Jacek Kowalski nie zgodził się na wzrost wynagrodzeń wyższą niż 2,5 %, obejmującego powyżej 50 % pracowników i podtrzymał uzasadnienie o dużym spadku przychodów w 2013r . W dniu 5 kwietnia 2013 roku odbyło się kolejne spotkanie organizacji związkowych z przedstawicielami pracodawcy dotyczące zasad procesu podwyżkowego w 2013 roku w TP, OCS, oraz PTK.  Z uwagi na to, iż pracodawca nie wyraził zgody na proponowany zapis mówiący o tym, że podwyżkami  zostaną objęci pracownicy, którzy ich nie otrzymali w ciągu ostatnich dwóch lat,  min. nasi przedstawiciele nie podpisali tych dokumentów.  Proces podwyżkowy odbył się z dniem 1 sierpnia 2013r. Podsumowanie procesu podwyżkowego oczekiwane jest we wrześniu br.

Stefan Kopeć
Przewodniczący KO