Podczas zebrania Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie w dniu 18 czerwca 2013r. omówiono następujące zagadnienia:

1. Informacja po spotkaniu OMPT z prezesem J. Kowalskim.
2. Referendum sondażowe przeciwko zmianom w prawie pracy.
3. Wybory SIP w Eltel Networks.
4. Omówienie propozycji zorganizowania imprezy integracyjnej KO.
5. Spotkanie z Dyr. M. Rolnickim.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.

At. 1. Informacja po spotkaniu OMPT z prezesem J. Kowalskim.

13 czerwca 2013 r odbyło się w Warszawie spotkanie komisji OMPT NSZZ "Solidarność" z prezesem Jackiem Kowalskim. Prezes odpowiadał na zadawane pytania. Oto odpowiedzi na niektóre z nich:

1. TPSA planuje zwolnienie dalszych nawet 7 tys. osób w kolejnych trzech latach (Rzeczpospolita), czy to prawda ?
- Odp. W najbliższych 3 latach odejścia pracowników będą podobne jak obecnie.

2. Pracowników Pionu TOK interesuje likwidacja "paska", czy jest na to szansa ?
- Odp. Była powołana komisja związkowo - pracownicza w tej kwestii. Pracodawca nie miał sygnałów, że są jeszcze problemy z tym związane. Zapozna się z tą sprawą.

3. Była robiona wycena obiektów TP w Polsce (w tym 2 obiekty w Krakowie), sprzedaż ?
- Odp. Nie jest zagrożone miasteczko TP w Krakowie.

4. § 66.RW. Byli pracownicy - emeryci i renciści OCS mają prawo do ulg i zwolnień od opłat taryfowych za niektóre usługi telekomunikacyjne na zasadach przysługujących pracownikom, mimo to 1 stycznia 2013 r. cofnięto im ulgi taryfowe na połączeń telekom.
- Odp. Pracodawca przeanalizuje możliwość zaproponowania emerytom podobnych ulg jak mają pracownicy OCS.

5.Obecnie trwają nabory na stanowiska Dyrektorów Regionów Technicznych Interwencji Terenowych. Jak będą wyglądały dalsze etapy organizacji Wydziałów Techniki w poszczególnych Regionach. Czy będą organizowane nabory na poszczególne stanowiska ?
- Odp. Na niższych stanowiskach nie będzie naborów.

6.W ramach wdrażania projektu "ONE", powstają komórki Technicznych Interwencji Terenowych, które w całości oparte są na aktualnej strukturze PSiPU. W skład tych komórek mają wejść również  pracownicy Grup Wsparcia Technicznego, czyli komórki, która w ramach TOK zbudowała bardzo mocno kompetencje zarówno w obszarze techniki jak i szeroko pojętych relacjach z klientami. Ponieważ pracownicy GWT w ramach tego projektu zostaną bardzo mocno rozdrobnieni i wcieleni do licznych Wydziałów Techniki, istnieje zagrożenie, że Techniczne Interwencje Terenowe zamiast osiągnąć wartość dodaną polegającą na wzroście kompetencji w zakresie obsługi klienta, skoncentrują się wyłącznie na zadaniach technicznych, marginalizując kompetencje klienckie pracowników GWT. Czy nie należałoby dokonać takiego połączenia komórek GWT i GTU PSiPU, aby  zachować to co dzisiaj najcenniejsze, na czym powinna bazować nasza organizacja, a mianowicie utrzymaniu kierunku Misja Klient, zwłaszcza w obszarze bezpośrednich kontaktów z klientem na polu technicznym.
- Odp. Pracownicy GWT będą wspierali swą wiedzą pracowników GTU .

7. Czy planowane jest wydzielenie pracowników Pionu Sprzedaży ?
- Odp. W najbliższej przyszłości nie ma takich planów.

8. Czy planowane jest wydzielenie pracowników Pionu Administracji do OPCO ?
- Odp. W chwili obecnej nie ma takiego projektu.

9. Czy planowane jest wydzielenie pracowników GWT do TP Teltech ?
- Odp. TP Teltech jest jednostką, którą chcemy wzmacniać. Projekt "ONE" jest jeszcze w fazie projektów.

10. Realizowane są krzyżowe przemieszczenia pracowników , w tym także chronionych np. z Północy na południe i odwrotnie. Według pracowników jest to działanie celowe, żeby pracownicy sami się zwolnili.
-Odp. Pracodawca sprawdzi podane przykłady.

Wszystkie pytania zostały także przesłane do pracodawcy z prośbą o odpowiedź na piśmie. Po otrzymaniu tych odpowiedzi od pracodawcy, komisja OMPT NSZZ "Solidarność" zbierze się pod koniec czerwca i zadecyduje o dalszych krokach. Jeśli działania pracodawcy nie będą dla nas niesatysfakcjonujące, zastanowimy się nad krokami wymuszającymi na pracodawcy poszanowanie praw pracowniczych.

11. Pracownicy negatywnie oceniają scentralizowanie pracowników socjalnych HR w Tychach. Zdestabilizuje to pracę zespołów Opiniujących ZFŚS.
- Odp. Pracodawca zorganizuje spotkanie w tym temacie, żeby omówić formę działania tych zespołów.

At.2. Referendum sondażowe przeciwko zmianom w prawie pracy.

Związkowcy z NSZZ "Solidarność" poparli w referendach pomysł zorganizowania jesienią protestu w całej Polsce i wrześniowej manifestacji w stolicy.  Wstępne wyniki są takie, że od 60 do nawet 80 proc. załóg opowiedziało się za zaproponowanymi akcjami. Wyniki głosowania dają władzom NSZZ legitymację do rozpoczęcia zapowiadanej wojny z rządem. Na razie pewna jest tylko duża manifestacja w Warszawie. 18.06.2013 rozpoczęło się w Gorzowie Wielkopolskim dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Głównym tematem obrad jest reakcja Związku na zmiany w Kodeksie Pracy. Członkowie Komisji analizują wyniki referendum przeprowadzanego wśród członków ?Solidarności? i zdecydują jakie szczegółowe działania zostaną podjęte przeciwko wprowadzonym zmianom. Chodzi głównie o 12-miesięczny okres rozliczeniowy i uelastyczniające zmiany w czasie pracy, którym związkowcy zdecydowanie się sprzeciwiają.

W KO Kraków referendum zostało zakończone 7 czerwca. Wyniki referendum są następujące:
- Na pytanie o strajk pozytywnie odpowiedziało 75% członków Solidarności.
- Na pytanie o zorganizowanie manifestacji pozytywnie odpowiedziało 50% członków Solidarności.

At. 3. Wybory SIP w Eltel Networks.

W najbliższych dniach rozpoczną się Wybory do SIP w Eltel Networks SA. Na czteroletnią kadencję 2013 - 2017. Została powołana Główna Komisja Wyborcza SIP w Eltel Networks.  Przewodniczący KO wszedł w skład tej komisji. W najbliższym czasie przekażemy komunikat na temat struktury wyborów SIP oraz kalendarz wyborczy. Wybory powinny zakończyć się do końca lipca br.

At. 4. Omówienie propozycji zorganizowania imprezy integracyjnej KO.

Zostało przedstawione kilka propozycji imprezy integracyjnej. Komisja zdecydowała, że zostanie zorganizowana impreza integracyjna na Morawy z biurem podróży "Robinson" z Krakowa. Będzie to impreza dwudniowa w terminie 14 - 15 września 2013r. Wyjazd z Krakowa nastąpi 14 września w godzinach porannych np. o godz. 6.00 a powrót w niedzielę 15 września w godzinach wieczornych około godz. 21.00. Koszt wycieczki dla Członków Związku - 50 zł. Osoby towarzyszące mogą uczestniczyć w wycieczce w miarę wolnych miejsc w cenie 330 zł. Bilety wstępu pokrywają uczestnicy wycieczki. Trzeba na to przeznaczyć około 100 zł ( 600 koron czeskich). Komunikat w tej sprawie wyślemy w najbliższym czasie.

At. 5. Spotkanie z Dyr. M. Rolnickim.

Ze względu na wyjazd dyrektora poza Kraków, spotkanie z dyrektorem nie odbyło się. Udało nam się ustalić, że w wyniku naborów na stanowiska pracowników SKOK HR w Krakowie pozostaną dwie dotychczasowe pracownice. Dodatkowo została wyłoniona także pracownica HR, która będzie reprezentować pracodawcę na zewnątrz. Jest to osoba spoza Krakowa. Od 1 września pracownicy HR z Krakowa przechodzą do Tychów. Zostały już wyłonione osoby na stanowiska kierowników wydziałów HR w Tychach. Jednym z nich jest Pan Stanisław Strug z HR w Krakowie.

At.6. Sprawy bieżące.

Marek Mądrzyk, który jest członkiem Zespołu Opiniującego ZFŚS w Regionie Krakowskim poinformował, że w obecnej formie Zespół spotka się jeszcze w lipcu i sierpniu, ponieważ od września pracownicy socjalni przejdą do pracy w Tychach. Większość pracowników socjalnych HR decyduje się na odejście dobrowolne. Nie wiemy jak ostatecznie będzie wyglądać praca Zespołu Opiniującego po wakacjach.

Stefan Kopeć
Przewodniczący KO