Podczas zebrania Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie w dniu 21 maja 2013r. omówiono następujące zagadnienia:

1. Referendum sondażowe przeciwko zmianom w prawie pracy.
2. Informacja po spotkaniu Prezydium OMPT.
3. Aktualna sytuacja w spółkach Grupy TP.
4. Aktualna sytuacja w Eltel Networks Sp. z o.o.
5. Omówienie propozycji zorganizowania imprezy integracyjnej KO.
6. Sprawy bieżące (omówienie pielgrzymki do Częstochowy).
7. Wolne wnioski.

At. 1. Referendum sondażowe przeciwko zmianom w prawie pracy.

Do 7 czerwca br. potrwa referendum sondażowe w GTP oraz całej Polsce, dotyczące strajku przeciw zmianom w prawie pracy. Ta największa w Polsce konsultacja z pracownikami ma na celu wypracowanie najbardziej odpowiedniej formy protestu. Ma także pokazać rządzącym sprzeciw Polaków wobec dalszego ograniczania praw pracowniczych.

W obecnym momencie przygotowana została ankieta referendalna, w której znalazły się tylko dwa pytania:

1) Czy weźmiesz udział w strajku?
2) Czy weźmiesz udział w manifestacji w Warszawie zorganizowanej przez NSZZ "Solidarność"?

At. 2. Informacja po spotkaniu Prezydium OMPT.


W dniu 20 maja br. w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium OMPT NSZZ "Solidarność" na tematy bieżące. Omówiono zmiany jakie zajdą w Zespołach Opiniujących ZFŚS w TP, min. w związku ze zmianami struktury Pionu Kadr w TP. Omówiono przygotowania do Referendum sondażowego przeciwko zmianom w prawie pracy. Komisje  Oddziałowe mają to referendum przeprowadzić i przekazać wyniki do Zarządów Regionów. Zostały także omówione przypadki zwalniania z pracy jedynych żywicieli rodzin, jak również delegowania do innych miejsc pracy w Polsce chronionych działaczy związkowych i SIP. Ustalono, że "Solidarność" wystąpi do Zarządu TP o spotkanie w tym temacie. Gdyby wyniki tych rozmów były niesatysfakcjonujące, będą rozważone dalsze kroki, przewidziane prawem.

At. 3. Aktualna sytuacja w spółkach Grupy TP.

Od 1 września br. zmienia się struktura Pionu Kadr TP. Do obsługi pracowników w Krakowie pozostaną tylko stanowiska SKOK. Pracownicy HR będą mieli zmienione miejsce pracy do Tychów. W Pionie Sieci i Pionie TOK TP trwają przygotowania do łączenia struktury w jedną, która ma ruszyć także od 1 września br. Trwają prace przy opracowywaniu struktury poszczególnych komórek organizacyjnych. Zostały przekazane także dane o ilości osób, które dostały zgodę na "odejścia dobrowolne" z TP - stan do końca kwietnia br.

1 sierpnia br. rusza miasteczko TP w Warszawie. Pracownicy z Warszawy otrzymali już instrukcję dotyczącą sposobu przejścia do nowej lokalizacji. W OCS w Krakowie odbyło się spotkanie Prezesa TP Macieja Wituckiego z pracownikami CRM na ul. Cystersów. Prezes mówił min. o nowym produkcie firmy tzn. o Nju mobile. Na chwilę obecną nie są znane ilości osób w OCS, które wyraziły wolę na odejścia dobrowolne. Do połowy czerwca br. większość pracowników ze likwidowanych lokalizacji, będzie musiała podjąć decyzję o zmianie miejsca świadczenia pracy, lub zdecydować się na odejście z pracy w OCS. W lokalizacjach CRM w Krakowie, nie ma tych zagrożeń.

At. 4. Aktualna sytuacja w Eltel Networks Sp. z o.o.

10 maja 2013 r. odbyło się w Poznaniu spotkanie przedstawicieli NSZZ "Solidarność" z pracodawcą ELTEL Networks S.A. Głównym tematami były: jakość wykonywanych usług na rzecz TP S.A. i jej klientów, sytuacja finansowa Spółki oraz bieżące problemy pracownicze. Prezes  firmy poinformował, że Spółka  znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, która wynika m.in. z braku zleceń ze strony TP na usługi remontowe oraz kar umownych płaconych na rzecz TP. Związkowcy zwrócili uwagę na negatywny odbiór przez pracowników wydawanych przez dyrektorów regionów zarządzeń w sprawie odpowiedzialności pracowników, które wprowadzają sankcje porządkowe i finansowe  za nieprawidłowe wykonywanie zadań.

Na spotkaniu związkowcy zgłosili również następujące tematy:

  • planowanie urlopów,
  • grafik czasu pracy,
  • ilość zadań do ilości zatrudnionych,
  • prawo do odpoczynku przy pełnieniu dyżurów,
  • praca w pojedynkę i inne sprawy dot. przestrzegania bhp (odzież robocza, napoje, przegląd drabin),
  • wypłata zaległego wynagrodzenia za prace dodatkową,
  • czas dojazdu do pracy,
  • współpraca z firmami zewnętrznymi,
  • szkolenia.

Na zakończenie spotkania sygnalizowano również konieczność przeprowadzenia wyborów Rady Pracowników w ELTEL Networks oraz poinformowano pracodawcę o planowanych wyborach SIP na nową kadencję.

At. 5. Omówienie propozycji zorganizowania imprezy integracyjnej KO.

Zostały przedstawione dwie propozycje imprez integracyjnych we wrześniu br. dla członków KO:  na Słowację i do Budapesztu. Komisja nie podjęła wiążącej decyzji w tym temacie. Sprawa ta zostanie omówiona na następnym spotkaniu KO.

At.6. Sprawy bieżące (omówienie pielgrzymki do Częstochowy).

18 maja br. odbyła się XXIV Pielgrzymka Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę. Centralnym punktem spotkania była Msza św. odprawiona o godz. 13.00 w bazylice jasnogórskiej. Na pielgrzymkę z Krakowa wyruszyły dwa autokary pracowników z rodzinami oraz emerytami. KO wystawiła także Poczet Sztandarowy. W czerwcu br. odbędzie się spotkanie pracowników GTP w ośrodku w Lubniewicach. KO w Krakowie otrzymała do dyspozycji 9 miejsc na to spotkanie. Szczegółowe informacje w tym temacie prześlemy w najbliższym terminie. W bieżącym roku jest możliwość wykupienia przez naszą komisję dla członków Związku i ich rodzin jednego lub dwóch domków w ośrodku LUBSOL w Lubniewicach po preferencyjnych cenach. O tym, czy dojdzie to do skutku, zależy od zainteresowania taką ofertą przez naszych członków związku.

Stefan Kopeć
Przewodniczący KO