Obradująca 24 maja w Warszawie Komisja Krajowa zajęła się m.in. dalszymi planami Związku w sprawie ustawy o wydłużeniu wieku emerytalnego. Sekretarz KK Ewa Zydorek odczytała petycję, którą przewodniczący KK Piotr Duda wręczy Prezydentowi RP podczas pikiety. Przewodniczący opisał w jaki sposób delegacja Solidarności nie została wpuszczona do Senatu RP w dniu, kiedy senat zajmował się ustawą emerytalną.

- Protestujemy przeciw rządowi, który jest szkodliwy dla społeczeństwa- mówił Piotr Duda - A nie przeciwko społeczeństwu, które jest z nami. Ostatnia akcja pod Sejmem była dobrze przeprowadzona i wymierzona przeciw politykom. I oni to boleśnie odczuli.

Większą część obrad zdominowała dyskusję na temat ewentualnych działań Związku w czasie trwania Euro 2012. Przewodniczący Zarządów Regionów z miast, w których odbędą się mecze, przedstawiali swój punkt widzenia. Ostatecznie zdecydowano, że KK nie odniesie się do apeli o nieorganizowanie protestów w czasie Euro. - Związek na czas Euro nie zawiesza swojej działalności - kontynuował Piotr Duda - Ale pamiętajmy, że nasze protesty mają być uciażliwe dla władzy, a nie dla społeczeństwa czyli m.in. kibiców.

Prezydium KK przedstawiło propozycję hasła, które powinno towarzyszyć Związkowi w dalszej działalności zarówno podczas działań związanych z wiekiem emrytalnym jak i  kolejnych akcji związkowych.

- To hasło jest dla każdego, każdy je może sobie zinterpretować jak chce - tłumaczył przewodniczący - Pasuje też do każdej działalności, jest uniwersalne: "I tak wygramy...! NSZZ "Solidarność".

Ostatnią część obrad KK zajęła dyskusja na temat planowanej w przyszłości akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o zorganizowanie ogólnopolskiego referendum  w sprawie zgodnego z Konstytucją samorozwiązania Sejmu. Projekt uchwały w tej sprawie wzbudzał skrajne emocje. - Nie będziemy podejmować tej bardzo ważnej uchwały w pośpiechu - uspokajał związkowców przewodniczący - Wiecie, jacy my jesteśmy, lubimy i musimy podyskutować o tych sprawach.

Członkowie Komisji Krajowej, ubrani w koszulki z logo STOP67 przeszli pod Pałac Prezydencki, gdzie od rana zbierali się członkowie Związku z całej Polski, aby wspólnie pikietując pod pałacem przypomnieć prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu o ogólnonarodowym sprzeciwie wobec podjętej przez Sejm ustawy o wydłużeniu wieku emerytalnego i zaapelować do prezydenta o niepodpisywanie tej ustawy.

Dział Informacji KK