Podczas zebrania Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w Krakowie w dniu 12 kwietnia 2012r. omówiono następujące zagadnienia:

1. Ciąg dalszy protestu przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego.
2. Wybory Grupowych SIP w TP i OCS - informacja.
3. Wzrost wynagrodzeń w  OCS.
4. Zmiana chronionych w TP i OCS.
5. Wycieczka członków KO - informacja.
6. Wyjazd  Delegatów na WZD SKPT do Lubniewic.
7. XXIII Pielgrzymka Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę.
8. Sprawy bieżące - informacja na temat braku dostępu KO do sieci korporacyjnej.
9. Wolne wnioski.
AT.1. Ciąg dalszy protestu przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego.

Jak wiecie 30 marca br. 16 osób z KO Kraków oraz 3 osoby z KO Publitel manifestowały w Warszawie przed Sejmem RP. Niestety referendum emerytalne zostało przez posłów odrzucone. Solidarność planuje dalszą akcję protestacyjną.
12 kwietnia br. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przekazał nowy rządowy projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do konsultacji na posiedzeniu Prezydium Trójstronnej Komisji d-s Społeczno-Gospodarczych z udziałem Premiera Donalda Tuska. Rząd nie przewiduje dalszych konsultacji projektu. "Solidarność" domaga się przekazania projektu do konsultacji, tak aby partnerzy społeczni mieli czas na rzetelne odniesienie się do nowych propozycji.
Podczas posiedzenia sztabu protestacyjnego, który odbył się 12 kwietnia w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie, przewodniczący Duda powiedział, że pokażemy społeczeństwu jak głosują posłowie. Żaden poseł działający na szkodę pracowników nie będzie anonimowy. Będziemy piętnować ich działania w sprawach społecznych, aby ich wyborcy wiedzieli jak się zachować przy kolejnych wyborach - powiedział Duda.
"Solidarność" żąda konsultacji nowego rządowego projektu, który na początku maja br. ma trafić do Sejmu. Jeśli premier odmówi, będziemy protestować.

AT.2. Wybory Grupowych SIP w TP i OCS - informacja.

Zakończył się I etap wyborów na Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy w TP i OCS w Okręgu Wyborczym nr 10 w Krakowie na kadencję 2012 - 2016.
Mandaty otrzymali następujący kandydaci  SIP:
TP: Korpal Jacek, Oczkowski Jacek, Chmiel Maria, Włoch Leszek, Wiśniewski Mirosław, Ornat Stanisław, Gąssowski Jerzy, Syrek Danuta, Grysakowska Alicja, Wojcieszak Leszek, Dwornik Małgorzata, Kopeć Mirosław, Mądrzyk Marek, Pikul Grzegorz, Rosiński Marek, Nawrocka Anna, Kaim Jan, Zaguła Krzysztof, Kuszowska Anna, Zajączek Krzysztof.
OCS: Tkaczyk Jadwiga, Zabdyr Marta, Figiel Piotr, Przygocka Małgorzata, Piechnik Irena, Szopa Renata, Baca Lidia.

W  Okręgu Wyborczym Nr XII zostali wybrani:
TP: Magiera Dorota
OCS: Jankoś Dorota, Śmierciak Bogumiła, Jaworski  Józef
Wybory na Oddziałowych SIP odbędą się jeszcze w kwietniu br.

AT.3. Wzrost wynagrodzeń w  OCS.

3 kwietnia 2012 zawarte zostało pomiędzy pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Orange Customer Service sp. z o.o. uzgodnienie ws. wzrostu wynagrodzeń. Podstawę określenia środków na wzrost wynagrodzeń zasadniczych, będzie suma wynagrodzeń zasadniczych (według umów o pracę) pracowników zatrudnionych w dniu 31 stycznia 2012 roku z wyłączeniem pracowników odchodzących w 2012 roku oraz pracowników, którzy otrzymali podwyżkę z datą późniejszą niż 1 czerwca 2011 roku.
Podwyżki obejmą nie mniej niż 55% pracowników uprawnionych do wzrostu wynagrodzeń, zgodnie z zasadami niniejszego uzgodnienia. Podwyżki będą konsultowane na co najmniej trzech szczeblach menedżerskich, w miarę możliwości aż do szczebla bezpośredniego przełożonego. Od decyzji dotyczącej przyznania podwyżki na podstawie niniejszego Uzgodnienia pracownik  może  odwołać się do pracodawcy. Indeksacja nastąpi od 1 czerwca 2012 roku.

AT.4. Zmiana chronionych w TP i OCS.

Z uwagi na fakt, że zostały zwolnione dwa miejsca do szczególnej ochrony związkowej , do tej ochrony w zamian za członków wycofanych z ochrony zostały zgłoszone następujące osoby:
TP: Gustab Rafał,
OCS: Muniak Teresa.

AT.5. Wycieczka członków KO - informacja.

Z uwagi na fakt, że jest niewiele osób chętnych w maju na wycieczkę do Sandomierza, wycieczka ta nie odbędzie się. We wrześniu br. planujemy wycieczkę do Lwowa. Zapisy będziemy przyjmować po wakacjach.

AT.6. Wyjazd  Delegatów na WZD SKPT do Lubniewic.

Uroczystości XX - lecia Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" odbędą się w dniach 26-27 kwietnia 2012 r. w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym LUBSOL w Lubniewicach 26 kwietnia br. Na rozpoczęcie o godz. 13.00 planowana jest uroczysta Msza św. w kościele w Lubniewicach a wieczorem koncert Kwartetu "Pro-forma" z Poznania. Na następny dzień planowane są II zawody sportowe SKPT. Naszą Komisję będzie tam reprezentował : Marek Mądrzyk, Andrzej Szumiec, Krzysztof Zaguła oraz Jacek Oczkowski.

AT.7. XXIII Pielgrzymka Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę.

Przewodnicząca SKPT NSZZ "Solidarność" Elżbieta Pacuła zaprasza w imieniu SKPT wszystkich pracowników i członków Związku do udziału w XXIII Pielgrzymce Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę w dniu 19 maja 2012 r.
PROGRAM Pielgrzymki jest następujący:
11.00 - spotkanie i poczęstunek uczestników Pielgrzymki na placu przy ul. Ogrodowej w Częstochowie,
12.00 - oficjalne powitanie pielgrzymów Telekomunikacji Polskiej i przejście na Jasną Górę,
13.00 - uroczysta Msza Święta w Bazylice pod wezwaniem Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Boskiej.
Wyjazd autokarowy będzie zorganizowany z ZFŚS.
Zapisy na wyjazd ogłosi pracodawca TP i OCS w najbliższym czasie.

AT.9.  Sprawy bieżące - informacja na temat braku dostępu KO do sieci korporacyjnej.

Po odejściu przewodniczącego KO z pracy w TP, od ponad pół roku nasza Komisja ma problem z dostępem do sieci korporacyjnej TP. W imieniu KO ponownie zwróciliśmy się do przewodniczącej OMPT NSZZ "Solidarność" kol. Elżbiety Pacuły o wystąpienie do pracodawcy o umożliwienie dostępu do sieci korporacyjnej przedstawicielom naszej Komisji Oddziałowej w Krakowie.
Dostęp do stron sieci korporacyjnej wraz z pocztą z pewnością usprawnił by bieżącą informację. Obecnie wszelkie informacje wysyłane przez przewodniczącego realizowane są z prywatnego komputera z wykorzystaniem prywatnego dostępu do Internetu.

Stefan Kopeć
Przewodniczący KO