31 maja br.  z inicjatywy OMPT NSZZ "Solidarność" odbyło się spotkanie z przedstawicielami Work Service S.A. Dotyczyło ono sytuacji pracowników przejętych z Eltel Networks S.A.,  związanej z porozumieniem kończącym spór zbiorowy zawartym z Eltel w roku 2015.

Poruszono funkcjonowanie Regulaminu premiowania w spółkach Grupy Work Service, w których działa OMPT NSZZ "Solidarność" oraz przedstawiano pytania pracowników w tej sprawie. Termin kolejnego spotkania zostanie ustalony po przedstawieniu przez strony dodatkowych  informacji.

OMPT reprezentowali: Łukasz Mickiewicz, Stanisław Kiezik, Krzysztof Kościuk, Ryszard Zielonka.