Niecodzienne spotkanie w czwartek (20 października)  w sali kinowej w Centrum Historii Zajezdnia – odbyła się promocja książki Ela poświęconej  śp. Elżbiecie Pacule przewodniczącej Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ Solidarności. 

Elżbieta Pacuła czynnie uczestniczyła w powstaniu Solidarności w 1980 roku, była internowana w ośrodku w Darłówku w 1982r. w  stanie wojennym  , od 1989r. tworzyła struktury związkowe w Telekomunikacji Polskiej i im przewodziła. Za swe zasługi odznaczona została Krzyżem Wolności i Solidarności.

Książka opisuje wybrane epizody Jej biografii, najważniejsze dokonania, kreśli obraz osoby istotnej dla tworzenia kultury Solidarności. >>>