23 stycznia 2020 r. w Krakowie zebrała się Rada Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność". 

Relację ze spotkania Światowej Rady Zakładowej Orange przedstawi Jerzy Iwaszkiewicz. Spotkanie Rady z prezesem Orange w Paryżu - 22 stycznia br. -  dotyczyło strategii Orange do 2025 roku. 

Zebrani zapoznali się z ustaleniami jakie zapadły dzień wcześniej, na spotkaniu Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”. Sekretariat wybrał, w miejsce zmarłego Kol. Andrzej Radeckiego, na funkcję sekretarza Kol. Sławomira Steltmanna.

Przyjęto budżet na 2020 r. Podsumowano obchody 30-lecia SKPŁ, które odbyły się 26 września 2019 r. we Wrocławiu.

Rada Sekretariatu przyjęła stanowisko ws. wystąpienia do premiera RP w sprawie kosztów związanych z wykupem częstotliwości do usługi 5G. Przewodniczący poinformował o złożeniu do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pisma ws. uregulowań prawnych dotyczących pełnienia dyżurów domowych. >>>