logo orangeW dniu 26 listopada br. odbyło się drugie spotkanie ws. zwolnień grupowych w OPL. Przedmiotem rozmów była treść Umowy Społecznej na lata 2020-21. 

Strony przedstawiły stanowiska w sprawie poszczególnych zapisów Umowy. 

Rozbieżności dotyczą m.in. podwyżek wynagrodzeń, spraw socjalnych oraz wysokości odpraw. 

Zgłoszone uwagi NSZZ „Solidarność” w tych sprawach oraz pozostałych zapisów Umowy, w tym liczby odejść dobrowolnych, będą przedmiotem dalszych rozmów. 

Termin konsultacji mija 12 grudnia 2019 r.