logo orangeW dniu 5 grudnia 2018 r. zakończyły się rozmowy dotyczące porozumienia regulującego m.in. warunki odejść dobrowolnych w 2019 r. Ustalono następującą wysokość dodatkowych, poza PUZP, odszkodowań z tytułu odejść  dobrowolnych dla pracowników, którzy osiągną zakładowy staż pracy:

  • od 10 do 15 lat – 5 tys. złotych,
  • od 15 do 20 lat – 8 tys. złotych,
  • powyżej 20 lat – 24 tys. złotych.

Ponadto pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 10 lat do osiągniecia wieku emerytalnego  uprawniającego do nabycia emerytury zostanie wypłacone  dodatkowe odszkodowanie. >>>