Ukonstytuowała się Komisja Krajowa. Zastępcami przewodniczącego zostali Bogdan Biś, Jerzy Jaworski, Tadeusz Majchrowicz i Bogdan Kubiak.

Henryk Nakonieczny został członkiem prezydium, a Ewa Zydorek sekretarzem.

Jerzy Jaworski będzie pełnił także funkcję skarbnika. >>>