W dniach 9-11 kwietnia 2018 roku w Casablance odbyło się spotkanie Światowej Organizacji Związków Zawodowych Alliance UNI. Z OMPT NSZZ "Solidarność" uczestniczył przewodniczący Jerzy Iwaszkiewicz.

Na Konferencji omówiono wprowadzenie w życie Porozumienia dot. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Kolejnym tematem było omówienie zagadnień dotyczących obszarów regulowanych ustawodawstwem związanym z prawami człowieka, swobodami obywatelskimi, zdrowiem, zabezpieczeniem i bezpieczeństwo osób oraz ochrony środowiska. >>>