W dniach 22-23 marca 2018 r. w Katowicach odbyło się XV Międzyzakładowe Zebranie Delegatów, gdzie przeprowadzone zostały wybory władz OMPT NSZZ „Solidarność” na nowa kadencję 2018-2022. Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej został wybrany Jerzy Iwaszkiewicz.

Wybrano Komisję Międzyzakładową, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na WZD KSPT i Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność. >>>