MOP: prawo do strajku będzie przedmiotem oceny Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

Orzecznictwo MOP stanowi, że prawo do strajku wywodzi się z prawa międzynarodowego, z konwencji MOP nr 87 (wolność związkowa) i 98 (prawo do organizowania się i rokowań zbiorowych).

Już od 10 lat na forum MOP trwa impas między przedstawicielami pracowników, którzy popierają orzecznictwo MOP, a przedstawicielami pracodawców, którzy podważają utartą interpretację. Zgodnie z konstytucją MOP, takie spory mogą być kierowane do MTS. O to zawnioskowali przedstawiciele świata pracy.

W swojej kluczowej decyzji Rada Administracyjna MOP zagłosowała za zwróceniem się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) o rozstrzygnięcie tego sporu. W głosowaniu, 19 przedstawicieli rządów w Radzie Administracyjnej głosowało wraz z 14 delegatami pracowników za wysłaniem sprawy do MTS. Tylko siedmiu głosowało za grupą pracodawców, która również liczy 14 członków, a dwa rządy wstrzymały się od głosu.

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami