Rozpoczęły się negocjacje Umowy Społecznej w Orange Polska SA

W dniu 24 listopada 2023 roku odbyło się spotkanie Związku Zawodowych z przedstawicielami Orange Polska, na którym m.in. podsumowano Umowę Społeczną z 2022-2023 roku. Następnie otrzymaliśmy zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia grupowego zwolnienia.

W piśmie kierowanym do NSZZ "Solidarność" wskazano, że przyczynami zamierzonego grupowego zwolnienia są:

  1. zmiany technologiczne oraz zmiany oczekiwań klientów, cyfryzacja procesów sprzedaży, obsługi i dostarczania usług oraz powiązane z tym zmiany organizacyjne,
  2. przewidywany spadek przychodów Spółki ze sprzedaży usług telefonii stacjonarnej, a w konsekwencji potrzeba redukcji kosztów, poprzez zmniejszenie zatrudnienia,
  3. odmowa przyjęcia przez pracownika zaproponowanych przez pracodawcę nowych warunków pracy i płacy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Następnie Pracodawca rozpoczął rozmowy dotyczące nowej Umowy Społecznej. Nowa Umowa Społeczna ma obowiązywać przez okres 2 lat (2024-2025) i będzie określać między innymi liczbę dobrowolnych odejść w tych latach, podwyżki wynagrodzeń zasadniczych oraz kontynuowanie programu „Przyjazne środowisko pracy”. 

OMPT NSZZ "Solidarność" reprezentował zespół negocjacyjny. Kolejne spotkanie zaplanowano na dzień 28 listopada 2023 roku.

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami