Informacja z Prezydium i Komisji Międzyzakładowej

W dniach 07-08 lutego br. w Warszawie obradowało Prezydium i Komisja Międzyzakładowa OMPT NSZZ „Solidarność”.

Omówiono sytuację pracowniczą związaną z restrukturyzacją zatrudnienia i zmianami organizacyjnymi. Zwrócono uwagę na sytuację pracowników  Terenowych Interwencji Technicznych Orange Polska związaną ze wsparciem Partnerów Technicznych.

Przygotowano stanowisko do rozmów  ws. zmian w strukturze wynagrodzenia, systemu premiowania i wyznaczania celów sprzedażowych pracowników Salonów Sprzedaży i TAM, w związku z planowanym w dniu 9 lutego spotkaniem z pracodawcą i managerami Sprzedaży OPL.

Zapoznano się ze zmianami w Kodeksie Pracy w zakresie pracy zdalnej.  Zgodnie z wprowadzonymi przez Sejm RP uregulowaniami kwestie dot. min. rekompensat za koszty pracownicze związane z pracę zdalną będą przedmiotem konsultacji z organizacjami związkowymi. 

Zapoznano się z informacją Zakładowego SIP na temat działalności społecznej inspekcji pracy z Orange Polska.

Oczekiwane jest w miesiącu lutym rozpoczęcia negocjacji ws. wzrostu wynagrodzeń pracowników NexoTech S.A., które będzie prowadzone na podstawie porozumienia kończącego spór zbiorowy. 
W związku z kończącą się kadencją społecznej inspekcji pracy w tej Spółce powołano Komisję Wyborczą w składzie: Roman Froch, Robert Bąk, Stanisław Kiezik. Ustalono, że kandydować w wyborach na grupowych SIP mogą wszyscy pracownicy NexoTech.

Komisja Międzyzakładowa zgłosiła do składu Komisji Socjalnej OPL Zbigniewa Łajcę. Obecnie NSZZ „Solidarność” w Komisji reprezentują ponadto: Joanna Kozak, Łukasz Mickiewicz, Grzegorz Samborski.

Ustalono termin i miejsce wyborczego zebrania delegatów OMPT NSZZ „Solidarność”, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia br. w Krakowie. Obecnie kontynuowane są wybory w organizacjach oddziałowych wchodzących w skład Organizacji Międzyzakładowej.

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami