Dokumenty XI MZD

DOKUMENTY XI MZD OMPT NSZZ "Solidarność"
Lubniewice 04.10.2013


Apel

XI MZD OMPT NSZZ "Solidarność" apeluje do pracowników Eltel Networks SA o poparcie kandydatów NSZZ "Solidarność" do Rady Pracowników co zapewni lepszą reprezentację spraw pracowniczych.

 

Wniosek

XI MZD OMPT NSZZ "Solidarność" proponuje wystąpić do nowego prezesa TP SA w sprawie zorganizowania spotkania z OMPT.

 

Stanowisko nr 1

XI MZD OMPT NSZZ "Solidarność" popiera stanowisko Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" i deklaruje nie zawierania niekorzystnych dla pracowników porozumień z kierownictwem zakładów pracy, w których pracownicy są objęci ochroną OMPT, w oparciu o ustawę o elastycznym czasie pracy.

 

Stanowisko nr 2

XI MZD OMPT NSZZ "Solidarność" stanowczo przeciwstawia się zwolnieniom w firmach objętych działalnością OMPT, które spowodują pogorszenie warunków pracy, jakości świadczonych usług i przestrzegania związanych z tym procedur oraz pozbawią pracowników źródła utrzymania.

 

Stanowisko nr 3

XI MZD OMPT NSZZ "Solidarność" stanowczo przeciwstawia się przerzucaniu kosztów umowy utrzymaniowej zawartej między TP SA a Partnerami Technicznymi na pracowników w formie kar finansowych i oczekuje wycofania się z tej decyzji.

 

Stanowisko nr 4

XI MZD OMPT NSZZ "Solidarność" przeciwstawia się dalszym zwolnieniom pracowników Grupy Orange i zastępowaniem ich pracownikami firm outsourcingowych, świadczących pracę na gorszych warunkach finansowych i prawnych.

 

Uchwała nr 1

XI MZD OMPT NSZZ "Solidarność" zobowiązuje Prezydium OMPT, aby podjęło działanie w sprawie odwołań związkowców, którzy nie otrzymali podwyżki płac w 2013r.

 

Uchwała nr 2

XI MZD OMPT NSZZ "Solidarność" zobowiązuje Prezydium Komisji Międzyzakładowej do wystąpienia do zarządu TP SA o możliwość wniesienia swoich propozycji do przygotowywanego systemu motywacyjnego dla pracowników firm outsourcingowych świadczących pracę na rzecz TP SA.

 

Uchwała nr 3

XI MZD OMPT NSZZ "Solidarność" upoważnia Komisje Oddziałowe do przeprowadzenia wspólnej kampanii wspierającej kandydatów NSZZ "Solidarność" do Rady Pracowników Eltel Networks SA.

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami