Dokumenty X MZD

DOKUMENTY X MZD OMPT NSZZ "Solidarność"
Lubniewice 17 - 18.11.2011
 
Apel nr 1

X MZD OMPT NSZZ "Solidarność" apeluje do Grupy TP aby jednym z priorytetów przy nawiązywaniu współpracy z firmami zewnętrznymi, którym zleca zadania, były umowy na czas nieokreślony wobec zatrudnionych w tych firmach pracowników, dla których zachowania etyczne wobec swoich pracowników są priorytetem.

 

Wniosek nr 1

X MZD OMPT NSZZ "Solidarność" popiera wystąpienie Prezydium OMPT NSZZ "Solidarność" do Dyrektora Pionu TOK TPSA i likwidację aplikacji Pasek.

 

Wniosek nr 2

X MZD OMPT NSZZ "Solidarność" zobowiązuje Prezydium OMPT NSZZ "Solidarność" do wystąpienia do dyrekcji Orange Customer Service sp.z o.o. o likwidację jednej z dwóch powielających się Konsol ponieważ informacje w nich zawarte są już wykazane w programie PeopleSoft, Serat i innych systemach.

 

Wniosek nr 3

W związku ze zgłaszanymi uwagami do działalności Krajowej Komisji Sportu, Turystyki i Kultury, X MZD OMPT NSZZ "Solidarność" zobowiązuje przedstawicieli NSZZ "Solidarność" w KKSTiK o przesłanie uwag o wszelkich nieprawidłowościach w zakresie funkcjonowania Komisji - dyrektorowi Michałowi Chmielowi w terminie do 1 grudnia 2011r.

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami