Dokumenty IX MZD

UCHWAŁY IX MZD PT NSZZ "Solidarność"
Szczyrk 22 - 23.04.2010r.
 
Uchwała nr 1

(wyborcza - do użytku wewnętrznego)
 
Uchwała nr 2

(wyborcza - do użytku wewnętrznego)
 
Uchwała nr 3

(wyborcza - do użytku wewnętrznego)
 
Uchwała nr 4

(wyborcza - do użytku wewnętrznego)
 
Uchwała nr 5

(wyborcza - do użytku wewnętrznego)
 
Uchwała nr 6

(wyborcza - do użytku wewnętrznego)
 
Uchwała nr 7

(ws. zmiany Regulaminu MOZ  - do użytku wewnętrznego)
 
Uchwała nr 8

Delegaci IX MZD NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji sprzeciwiają się polityce zarządu TP polegającej na wydzielaniu coraz większej liczby działalności do firm zewnętrznych oraz firm z grupy TP. Tym samym delegaci zobowiązują KM do podjęcia działań przeciwdziałających tym praktykom.

 

Uchwała nr 9

Delegaci IX MZD NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji wzywają członków Komisji Oddziałowych do czynnego promowania i poparcia rekomendowanych przez KM kandydatów w Wyborach do Rady Pracowników.

 

Uchwała nr 10

Delegaci IX MZD NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji zobowiązują władze KM do niezwłocznych działań mających na celu wyeliminowanie czynników, wywołujących sytuacje stresogenne na stanowiskach pracy.

 

Uchwała nr 11

Delegaci IX MZD NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji zobowiązują KM do wystąpienia do pracodawcy o uwzględnienie w polityce płacowej zasad zawartych w zapisie Rozdziału VI par 39 ust 4 PUZP, o treści: „Wielkość środków na wynagrodzenia ustala się z uwzględnieniem: (…)  4.inflacji i związanego z nią wzrostu kosztów utrzymania” w odniesieniu do każdego pracownika”.

 

Uchwała nr 12

Delegaci IX MZD NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji zobowiązują KM do podjęcia działań mających na celu pozyskanie środków Unijnych wykorzystywanych na szkolenia dla pracowników wyrażających chęć zmiany profilu zawodowego (przekwalifikowania).

 

Uchwała nr 13

W związku ze zmianami organizacyjnymi w grupie TP i podmiotach zewnętrznych delegaci IX MZD NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji zobowiązują KM do przygotowania nowej struktury organizacyjnej Związku. Termin realizacji 01.01.2011 r.

 

Uchwała nr 14

Delegaci IX MZD NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji zobowiązują wybrane władze związku do powołania komisji działającej przy KM złożoną między innymi z działaczy i członków NSZZ Solidarność będących pracownikami Pionu Obsługi Posprzedażowej , która reprezentować będzie interesy pracownicze w powołanych przez menedżerów POP zespołach, mających na celu wypracowanie lepszych warunków pracy w Contact Center.

 

Uchwała nr 15

(finansowa - do użytku wewnętrznego)

 

Uchwała nr 16

(finansowa - do użytku wewnętrznego)

 

Uchwała nr 17

IX MZD NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji zobowiązuje KM NSZZ "Solidarność" PT do zgłaszania protestów do pracodawcy w przypadkach rozpoczynania procesu naboru zewnętrznego przed zakończeniem zaboru wewnętrznego na te same stanowiska.

 

Uchwała nr 18

Delegaci IX MZD NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji zobowiązuje komisje oddziałowe do przekazywania do KM NSZZ "Solidarność" PT pisemnych informacji na temat nie przestrzegania prawa pracy, mobbingu, używania elektronicznych narzędzi podsłuchu i wszelkich innych form iwigilacji pracowników.

 

Uchwała nr 19

IX MZD NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji w pełni popiera działania Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność zmierzające do uzyskania przez pracowników TP SA akcji Poczty Polskiej.

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami