Aresztowania związkowców na Białorusi

Na Białorusi trwają zatrzymania i aresztowania przedstawicieli i liderów niezależnego ruchu związkowego. Wśród zatrzymanych znajduje się m. in. serdeczny przyjaciel NSZZ „Solidarność”, przewodniczący Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Zwiazków Zawodowych (BKDP). Aliaksandr Jaraszuk.

Białorusini zrzeszeni i aktywni w związkach zawodowych nie mogą czuć się bezpiecznie. W połowie kwietnia niezidentyfikowane służby dokonały „nalotu” na siedzibę i mieszkania prywatne członków i pracowników trzech związków zawodowych: Wolnego Związku Zawodowego Metalowców (SPM), Związku Zawodowym Pracowników Radioelektroniki (REP) i BKDP.

Zatrzymano i przeszukano mieszkania 18 osób, wśród których znajdują się również Aliaksandr Jaraszuk, przewodniczący BKDP i jego zastępca, Siergiej Antusiewicz. Zrewidowano prywatne rzeczy związkowców i ich rodzin, dokumenty, komputery, karty bankowe oraz przeszukano ich telefony. Aresztowania są skutkiem decyzji białoruskich władz, które uznały Związek Zawodowy Pracowników Radioelektroniki (REP) za „formację ekstermistyczną” a przynależność do niej za przestępstwo.

 

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami