Spotkanie robocze OTU

Chorwacki Związek Telekomunikacyjny był gospodarzem dwudniowego spotkania OTU - One Telekom Union, związku zawodowego Deutsche Telekom Group. 

Spotkanie zgromadziło 18 przedstawicieli związku zawodowego DT z Niemiec, Czarnogóry, Austrii, Grecji, Polski, Czech, Szwajcarii, Węgier i Chorwacji, pod przewodnictwem UNI Global Union, naszej międzynarodowej centrali związkowej.

Drugiego dnia konferencji udział wzięli przedstawiciele pracodawcy Deutsche Telekom i Hrvatski Telekom, w imieniu DT - Ingo-Ernst Schöllmann, a w imieniu Hrvatski Telekom Ana Modrić Topalović i Ivan Gorski.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i informacji o wydarzeniach w innych oddziałach DT w Europie przez przedstawicieli wszystkich związków zawodowych DT z różnych krajów, podczas gdy drugiego dnia z przedstawicielami pracodawcy rozmawiano na tematy o wspólnym interesie dla wszystkich pracowników Grupy DT.

Spotkanie odbyło się pod hasłem “Czas na podwyżkę!”, a to jest główne przesłanie, które związki zawodowe OTU przekazały przedstawicielom pracodawcy.

Wszystkie związki zawodowe zgromadzone na spotkaniu konsekwentnie walczą o równoprawny dialog społeczny i układy zbiorowe dla wszystkich pracowników oddziałów DT. Bez względu na kraj pochodzenia, wymagania pracowników pracujących w branży telekomunikacyjnej są takie same - pracownicy chcą podwyżek płac, lepszych warunków pracy, bezpieczeństwa miejsca pracy, krótszego czasu pracy i możliwości pracy z domu oraz wszystkich innych tematów ważnych dla pozycji pracowników. Jednak związki zawodowe dbają również o działalność firmy, ponieważ tylko udana działalność firmy gwarantuje dobre miejsca pracy. Związki zawodowe szukają dla pracowników równowagi i naszego udziału w dobrym funkcjonowaniu firmy.

Wymiana doświadczeń

Wszystkie oddziały podczas spotkania przedstawiły specyficzne problemy i wyzwania, z którymi się borykają, więc rozmawiano o konieczności wzmacniania dialogu społecznego z zarządem, podwyżkach płac dla pracowników zgodnie ze wzrostem kosztów życia i wzrostem inflacji, sprawiedliwszym podziale zysków firm oraz wpływie sektora telekomunikacji na wzrost gospodarki poszczególnych krajów.

Niektóre oddziały związkowe przedstawiły doświadczenia z proponowanymi inicjatywami czterodniowego tygodnia pracy, projektami skierowanymi na oszczędności i optymalizację procesów oraz programem nagradzania pracowników udziałem w firmie.

W najbliższym czasie nowe wyzwania takie jak automatyzacja biznesu, rosnąca cyfryzacja i stosowanie sztucznej inteligencji będą eliminować pewne miejsca pracy (np. agenci w centrach kontaktowych), ale także tworzyć nowe miejsca pracy (np. programowanie asystentów wirtualnych). Uczestnicy spotkania zgodzili się, że te zmiany są nieuniknione i musimy być na nie przygotowani.

Sztuczna inteligencja - inicjatywa zawarcia globalnego porozumienia na poziomie Grupy DT

OTU uważa, że oprócz płac, które są w gestii negocjacji układu zbiorowego w lokalnych firmach, istnieją również tematy o szczególnym i wspólnym interesie dla wszystkich pracowników Grupy DT. Jednym z tych tematów jest korzystanie ze sztucznej inteligencji i jej konsekwencje dla zatrudnienia i warunków pracy na miejscu pracy. Pracodawca na poziomie firm w Niemczech osiągnął porozumienie z przedstawicielami pracowników, tzw. AI Manifesto, ale pragnieniem związków zawodowych OTU - Grupy DT jest ujednolicenie praw i sposobów postępowania w ramach Grupy DT.

OTU zaproponuje DT zawarcie Europejskiego Porozumienia o Sztucznej Inteligencji dla wszystkich krajów członkowskich DT, a do komitetu negocjacyjnego z pracodawcą zaproponowano Michala Lafferty (UNI Globalunion), Erica Dauma (VER.DI-DE), Odysseusa Chatzidisa (DT), Vesnę Mamić (HST) i Dimitriosa Moustakidisa (OME-OTE-GR).

 

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami