skpt16 stycznia br. w Warszawie zebrała się Rada Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność". Ustalono termin i miejsce Walnego Zebrania Delegatów, które odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Bydgoszczy.

Zebrani zapoznali się z efektami spotkania w Ministerstwie Cyfryzacji, które dotyczyło zmian ustawowych w zakresie prawa telekomunikacyjnego.

Przedstawiono efekty podjętej przez KSPT inicjatywy rozszerzenia działalności o kolejne organizacje związkowe działające w branży telekomunikacyjnej. >>>