W dniu 14 listopada br. odbyło się w Warszawie spotkanie pracodawcy OPL przedstawicielami organizacji związkowych działających w Orange Polska S.A. W trakcie spotkania podsumowano Umowę Społeczną za okres 2106- 2017.

Omówiono podwyżki wynagrodzeń pracowników za ten okres, odejścia z pracy, funkcjonowanie pakietu alokacyjnego oraz efekty outplacementu – programu aktywizacji zawodowej osób tracących pracę w OPL. Przedstawiono prezentację dot. efektów  projektu  Przyjaznego Środowiska Pracy.

Zaprezentowane zostało funkcjonowanie OPL w otoczeniu rynkowym, prognozy i plany dalszego funkcjonowania Spółki, biorąc pod uwagę takie elementy jak: regulator, klienci, konkurencja, gospodarka, nowe obszary rozwoju. >>>